Årsmøteseminar, Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi