Martinaseminar 2019

Velkommen til Martina Hansens Hospital’ seminar 21. mai. Registrering fra kl.08.00.

Program 

VELKOMMEN!

08.30 - 09.10         

Tverrfaglig korsbåndpoliklinikk

Prehab - rehab og testing

Valg av metode i rekonstruksjon av korsbånd

Overlege PhD Cathrine Aga
spesialfysioterapeut Melissa W. Johansen

Overlege PhD Cathrine Aga

09.10 – 09.50        

Strategier ved sterke og langvarige ryggplager – operasjon eller ikke

Fysioterapi/trening istedenfor og etter operasjon

Seksjonsoverlege Nikolaos Ikonomou

Spesialfysioterapeut Elisabeth Thornes

 

09.50 - 10.10          Behandling av hofteartrose med zoledronsyre – en randomisert kontrollert studie                Lege i spesialisering Fellow 
Mehran Karimzadeh            
10.10 - 10.30          Pause                        

 

 

10.30 - 11.05          Revmatologisk klinikk
Kjempecellearteritt 
Overlege PhD Andreas Diamantopoulos
11.05 - 11.30 Nyoppstått artritt? Overlege PhD Ellen Sauar Norli
11.30 - 12.00         

Bruk av radiologi i forbindelse med muskel-/skjelettdiagnostikk 

Hvilke undersøkelser? Når? Hvor?                                 

Overlege Carsten Brocker
12.00 - 13.00 Lunsj   
13.00 - 13.40

Differensialdiagnostikk ved vonde legger og kirurgisk behandling

Funksjonsvurdering 

Overlege Geir Hjorthaug

Spesialfysioterapeut Linn A Haugland

13.40 - 14.20

Osteotomier: indikasjon/behandling av kneartrose hos yngre pasienter

Opptrening etter osteotomioperasjon

Overlege Geir Solberg

Spesialfysioterapeut Siri Eliassen

 

14.20 - 14.50         

Laterale hoftesmerter –  er en Z-plastikk løsningen?

 

Overlege Ruben Achtentuch/spesialfysioterapeut Anne Gärtner
14.50 - 15.10          Hva skjer med menisken? Overlege Nina Kise
15.10 - 15.30

10 års oppfølging etter rotatorcuffruptur – 
hva har vi lært?

 

Overlege PhD Stefan Moosmayer

15.30

                  

Avsluttes

Bindende påmelding via

https://egencia.qondor.com/martina19