Kalender

7. nasjonale konferanse om hjerneslag

14.-15. februar

Livskvalitet anno 2019

Begrepet livskvalitet er i økende grad anvendt til å evaluere helse- og sosialtjenester. Imidlertid har livskvalitets-forskningen blitt kritisert for manglende teoretisk forankring av begrepet og ulik operasjonalisering. 

  • Hva legges i begrepet livskvalitet og hvordan måles det? 
  • Hva representerer ideelle spørreskjema til å måle livskvalitet i ulike brukergrupper? 
  • Hva med psykometriske egenskaper?

Påmelding: Astrid Bergland, astridb@oslomet.no 

  • Arrangør: Forskergruppen Aldring, helse og velferd
  • Sted: OsloMet, Pilestredet 46, Atene 1