Kalender

Fagdager om organdonasjon (NOROD trinn 1) og transplantasjon

  • Arrangør: Avdeling for organdonasjon og transplantasjonskoordinatorene OUS/Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD)
  • Sted: OUS Radiumhospitalet, Oslo
  • Info: http://www.norod.no

ALS og fysioterapi

Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Påmeldingsfrist: 12. september