Veien til Tara: Et fagessay om behandlingsrelasjonen, traumer og medvirkning

Fagessay i Fysioterapeuten 4/2016. 

Fagartikkel

Ingrid How Indregard, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, MNFF. Lektor og rådgiver i Nordland Fylkeskommune, spesialområde traumeterapi. ingind@vgs.nfk.no.  

Dette fagessayet ble akseptert 5.2.2016. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Dette fagessayet er en undring over hva som skaper tillit og trygghet i relasjonen mellom terapeut og et barn med traumesymptomer. Refleksjoner på veien til det første møtet. Hva vil det si å være til stede i kroppen og mentalisere om egne og den andres reaksjoner? Som terapeut; å legge bort all forforståelse og stille seg så åpen som mulig.

Relasjonen og terapien skapes i møtet. Pasient og terapeut er medskapere i denne prosessen. Behandlingen oppstår når de møtes og den kan en aldri forutse, vi kan aldri styre den prosessen helt. Bare ved å være nærværende, lytte etter kroppen, lytte etter pusten og kjenne etter i oss selv, kan vi ta imot den andre og den andres utrykk.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad