Rusavhengighet – erfaringer knyttet til deltakelse i gatefotball

Kasusrapport i Fysioterapeuten 4/2016. 

Fagartikkel

Sara Martinsen, turnusfysioterapeut. S.martinsen.93@gmail.com 

Eline Myhrvold Bjerke, turnusfysioterapeut. elinembjerke@gmail.com 

Anne Gudrun Langaas, førsteamanuensis, Ph.D., Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Hilde Sylliaas, førsteamanuensis, Ph.D., Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo
og Akershus. 

Denne kasusrapporten ble godkjent 26.10.2015. Kasusrapporter vurderes av fagredaktør. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnr. 2014/1535. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Martinsen og Myhrvold Bjerke. 

Sammendrag

Hensikt: Å dokumentere én informants erfaringer knyttet til deltakelse i Frelsesarmeens gatefotball.

Design, materiale og metode: En biografisk fortelling basert på et semistrukturert dybdeintervju med én gatefotballspiller. 

Resultat: Informanten har fått positive kroppslige erfaringer gjennom fysisk aktivitet på institusjon og gatefotball. Tidligere unngikk hun å forholde seg til egen kropp. Nå tar hun ansvar, setter pris på og opplever å ha kontroll over kropp og følelser. Gatefotball har fylt tiden, gitt trygghet og skapt et sosialt nettverk.

Konklusjon: Studien viser at deltakelse i gatefotball – fysisk aktivitet i trygge sosiale rammer med fokus på personlig utvikling – ser ut til å kunne bidra til å utvikle forholdet til egen kropp hos personer i rusrehabilitering. 

Nøkkelord: fysioterapi, rehabilitering, rusmiddelavhengige.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.