Om CFS/ME

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling

Fagkronikk i Fysioterapeuten 2/2016. 

Fagartikkel

Vegard Bruun Wyller, spesialist i barnesykdommer og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Silje Endresen Reme, psykolog ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, og forskningsleder ved Uni Research Helse. 

Tom Eirik Mollnes, spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, forsker ved Nordlandssykehuset, Bodø, og professor II ved Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, og ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (SFF-CEMIR) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Artikkelen gjengis med tillatelse fra Tidsskrift for Den norske legeforening, der den ble publisert først på nett den 1.desember 2015. http://tidsskriftet.no/article/3426100. V. B. Wyller, S. E. Reme, T. E. Mollnes. Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:2172 – 5 

Artikkelen kan leses i sin helhet i Fysioterapeuten eblad