Kognitiv veiledning – et verktøy i fysioterapien?

Fagkronikk i Fysioterapeuten 4/2016. 

Fagartikkel

Peer H. Staff, utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1966 og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 1975. Tidligere avdelingsoverlege ved Ullevål universitetssykehus og medisinsk sjef i Tryg forsikring. Har innehatt en rekke lederverv innen sitt fagområde, blant annet formann i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og i Norsk idrettsmedisinsk forening. Medforfatter av flere bøker, og har også utgitt en rekke temahefter i fysikalsk medisin for legemiddelindustrien. Arbeider fortsatt to dager i uken med kognitiv veiledning ved Fram Helserehab og kursvirksomhet innen kognitiv terapi. psta@online.no.  

Denne fagkronikken ble godkjent 1.3.2016. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten