Hvor plastisk er hjernen?

Hvor plastisk er egentlig menneskehjernen?

Fagessay i Fysioterapeuten 5/2017.

Fagartikkel

Birgitta Langhammer, professor, phd. ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet HF, Institutt for fysioterapi og Sunnaas HF, Forskningsavdelingen. Birgitta.langhammer@hioa.no.  

Unni Sveen, professor, phd., Oslo universitetssykehus, Ullevaal og Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet HF, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. 

Anne Lund, førsteamanuensis, phd., Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet HF, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. 

Angelina Sergeeva, spesialist i nevrologi, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, avdelingsoverlege ved avdeling for traumatisk hjerneskade, Sunnaas Sykehus HF. 

Aina Emaus, phd., konstituert overlege fysikalsk medisin og rehabilitering, Sunnaas HF.

Marianne Løvstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt. Spesialist i klinisk nevropsykologi, Sunnaas HF.

Dette fagessayet ble akseptert 20.4.2017. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Plastiske forandringer i hjernen etter et hjerneslag inkluderer nydanning av synapser, endringer av funksjonen i eksisterende synapser, kortikal reorganisering og nydanning av hjerneceller. Disse prosessene stimuleres av aktivitet.

Evnen til plastiske endringer i cortex synes å øke i tiden rett etter en skade. Kliniske studier har vist at intensiv rehabilitering etter hjerneslag er bedre enn moderat trening for å gjenvinne motorisk funksjon. Prognosen for full restitusjon er best dersom en liten del av nettverket som var ansvarlig for funksjonen, fortsatt er intakt.

How plastic is the human brain?

Abstract

Plastic changes in the brain after a stroke include formation of new synapses, changes in the function of existing synapses, cortical reorganization and formation of new brain cells. These processes are stimulated by activity.

The ability to plastic changes in the cortex seems to increase in the period immediately after an injury. Clinical studies have shown that intensive rehabilitation after stroke is better than moderate exercise to regain motor function. The prognosis for full recovery is best if a small part of the network that was responsible for the function is still intact.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten