En forsømt pasientgruppe?

Fibromyalgi – en forsømt pasientgruppe?

Fagessay i Fysioterapeuten 4/2017. 

Fagartikkel

Heidi A. Zangi, ph.d./sykepleier, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus. Heidi.zangi@diakonsyk.no.

Sella Aarrestad Provan, ph.d./revmatolog, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.

Tove Borgen, fastlege, bydel Nordre Aker, Oslo og praksiskonsulent, Diakonhjemmet Sykehus. 

Dette fagessayet ble først publisert i Utposten nr. 1/2017, s. 7-10. Gjengis med tillatelse. 

Sammendrag

Fibromyalgi er en av de vanligste årsakene til utbredte og langvarige muskelskjelettsmerter. Likevel er dette en sykdom som er lavt prioritert, både i forskning og i klinisk praksis. De som rammes av fibromyalgi kan erfare at plagene kommer snikende og at symptomene er diffuse. Mange opplever å bli mistrodd, både av helsepersonell, i arbeidslivet og i nære relasjoner. Det tar ofte lang tid før diagnosen stilles og den syke får informasjon og målrettede tiltak. Årsaken til sykdommen er sammensatt, og det finnes ingen kurerende medisinsk behandling.  Det er imidlertid mulig å bremse utviklingen, redusere symptombelastningen og leve et godt liv med sykdommen. Dette er målet i et helhetlig rehabiliteringsprogram som nå skal evalueres i et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad