På Kjerjaneset bo- og servicesenter i Egersund kommune er det trening med fengende musikk og instruktør på storskjerm flere ganger i uken.

Digital aktivitetsmedisin: Små endringer kan skape store forandringer

Fagkronikk i Fysioterapeuten 9/2018. 

Fagartikkel

Ragna Sigmo Skipstad, fysioterapeut ved Fysioklinikken, Egersund. ragna@fysioklinikken.com.  

Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut, ph.d., forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Denne fagkronikken ble akseptert 30. oktober 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

I disse dager arbeider regjeringen med en ny kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet». Denne reformen har som overordnet mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og til å ha en god og innholdsrik hverdag. Her står fysisk aktivitet i en særrolle. De gunstige effektene av fysisk aktivitet for eldre er vel dokumentert, men likevel ser vi at sykehjemsbeboere lever veldig inaktive liv av flere grunner. Sykehjemsbeboere i dag er skrøpeligere enn før og har et mer komplekst sykdomsbilde, ofte med en kognitiv svikt. Dette gjør det vanskeligere for dem å ivareta sine grunnleggende behov for bevegelse og fysisk aktivitet. I tillegg kan en ofte se at beboerne blir passive mottakere, i stedet for aktive deltagere i hverdagsaktiviteter. Denne inaktiviteten får store fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser og resulterer blant annet i at funksjonstapet, og derigjennom tap av selvstendighet, skjer raskere enn nødvendig. Studier basert på intervjuer av beboere i sykehjem har gjentatte ganger vist at uansett diagnose og funksjonsproblem, synes beboerne det er viktig å beholde evnen til å være mobil, og at det å kunne forflytte seg selv gir en følelse av selvstendighet, frihet og autonomi.

Les artikkelen i fylltekst i Fysioterapeuten eblad.  

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten