Figur 5

Aktivitetsfokusert terapi: Et barns habiliteringsforløp i forbindelse med et opphold på Beitostølen Helsesportsenter

Kasusrapport i Fysioterapeuten 4/2018. 

Fagartikkel

Anita Hoberg, fysioterapeut, Beitostølen Helsesportsenter. MSc. rehabilitering. Spesialist i barne-ungdomsfysioterapi (MNFF). Anita.hoberg@bhss.no  

Denne kasusrapporten ble akseptert 16. februar 2018. Kasusrapporter som ikke sendes inn som vitenskapelig artikkel vurderes av fagredaktør. Barnet og foreldre har gitt informert samtykke til publikasjonen. Det opplyses om at forfatter er ansatt ved Beitostølen Helsesportsenter. 

Sammendrag

Innledning: Barn med funksjonsnedsettelser er i mindre grad fysisk aktive enn jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser. Barna formidler selv ønske om deltakelse i fysiske aktiviteter både under et opphold ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og i sitt eget lokalmiljø. 

Hoveddel: Kasusrapporten beskriver et barn på åtte år med cerebral parese (CP), som har deltatt på et tre ukers habiliteringsopphold på BHSS.

Barnet og foreldrene, BHSS og Habiliteringstjenesten i barnets hjemfylke samhandlet i seks måneder. Dette innebar samtaler med barnet og foreldrene før, underveis og etter oppholdet på BHSS, med individuelt tilpasset motorisk trening ved deltakelse i ulike aktiviteter i gruppe sammen med åtte andre barn. Fysioterapeut var aktivt deltakende med barnet, og observerte barnets funksjon i aktivitetene. Verktøy som ble benyttet var BARNAS1 for å få frem barnets aktivitetspreferanser, og Goal Attainment Scaling (GAS) for å sette mål og evaluere måloppnåelse etter oppholdet. Barnet både ønsket og deltok i bassengaktivitet under oppholdet og på fritiden da hun kom hjem. 

Avslutning: Fokus på lystbetonte, tilpassede fysiske aktiviteter gjennom et opphold på BHSS og samhandling over tid, kan legge grunnlag for økt og ønsket deltakelse i fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

Nøkkelord: Barn med funksjonsnedsettelser, fysioterapi, lokalmiljømodellen.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad