Norske retningslinjer for behandling og forebygging av blodpropp

Doktorgrad i Fysioterapeuten 4/2017. 

Fagartikkel

Annette Kristiansen, forsker ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik samt lege ved medisinsk avdeling Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.      

Hovedveileder: Per Olav Vandvik. 

Originaltittel: Dissemination and adaptation strategies customized for trustworthy practice guidelines using the GRADE framework. 

Disputas fant sted 2. september ved Universitetet i Oslo. 

Les sammendraget i Fysioterapeuten eblad