Manipulasjonsbehandling for migrenepasienter

Doktorgradssammendrag i Fysioterapeuten 10/17. 

Fagartikkel

Aleksander Chaibi, ph.d., fysioterapeut og kiropraktor.  

Hovedveileder: Professor Michael Bjørn Russell, Institutt for klinisk medisin, UiO.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering av ExtraStiftelsen, Norsk Kiropraktorforening, Akershus Universitetssykehus og UiO.

Disputas fant sted 29. august 2017 ved UiO.

Originaltittel: Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine.

Les sammendraget i Fysioterapeuten eblad