Kroppsbildeforstyrrelser og tvangspreget trening hos kvinnelige pasienter med spiseforstyrrelser

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2017. 

Fagartikkel

Marit Danielsen, Ph.d. og spesialist i psykomotorisk fysioterapi. 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Sigrid Bjørnelv, NTNU. Biveileder: Professor Øyvind Rø, UiO. 

Originaltittel: Disturbed body image and compulsive exercise in female eating disorder patients. 

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin ved NTNU i Trondheim. Disputas 10.5.2016. 

Doktorgraden bygger på klinisk forskning, gjennomført ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) i Helse Midt-Norge. RKSF gir behandlingstilbud til alle typer spiseforstyrrelser, og har to behandlingsenheter. Spesialenhet Stjørdal ved DPS senter i Stjørdal. Begge enhetene har døgnbehandling og poliklinisk tilbud.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten