Kroppsbildeforstyrrelser og tvangspreget trening hos kvinnelige pasienter med spiseforstyrrelser

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2017. 

Fagartikkel

Marit Danielsen, Ph.d. og spesialist i psykomotorisk fysioterapi. 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Sigrid Bjørnelv, NTNU. Biveileder: Professor Øyvind Rø, UiO. 

Originaltittel: Disturbed body image and compulsive exercise in female eating disorder patients. 

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin ved NTNU i Trondheim. Disputas 10.5.2016. 

Doktorgraden bygger på klinisk forskning, gjennomført ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) i Helse Midt-Norge. RKSF gir behandlingstilbud til alle typer spiseforstyrrelser, og har to behandlingsenheter. Spesialenhet Stjørdal ved DPS senter i Stjørdal. Begge enhetene har døgnbehandling og poliklinisk tilbud.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten