Hjertetransplanterte: God effekt av intervalltrening med høy intensitet

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2014.

Fagartikkel

Kari Nytrøen, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet og Medisinsk fakultet, UiO. Veiledere: Lars Gullestad og Svend Aakhus.

Disputas fant sted 27. februar 2014 ved OUS Rikshospitalet.

Originaltittel: Chronotropic responses and effect of high intensity interval based aerobic exercise in heart transplant recipients.

Fysioterapeut og PhD Kari Nytrøen har funnet ut at intervalltrening med høy intensitet er en trygg og effektiv treningsform som bedrer kondisjon, utholdende muskelstyrke og generell helse hos stabile hjertetransplanterte pasienter.

Både friske personer og pasienter med hjertesvikt og iskemisk hjertesykdom har dokumentert god effekt av intervalltrening, og i flere studier er det vist at intervalltrening med høy intensitet gir en signifikant bedre effekt enn trening med jevn og moderat intensitet. Nytrøen og medarbeidere ville undersøke om intervalltrening har samme gode effekt blant hjertetransplanterte pasienter. Dette er pasienter der slik trening har vært ansett som lite gunstig da de mangler nerveforsyning til det nye hjertet, noe som fører til høyere hvilepuls, langsommere stigning av puls under belastning, lavere maksimal puls og langsommere normalisering av pulsen etter avsluttet belastning. Den reduserte pulsresponsen har vært sett på som en av hovedårsakene til den reduserte fysiske kapasiteten hos hjertetransplanterte pasienter, der de fleste studier beskriver et maksimalt oksygenopptak mellom 50-70 prosent av det som er forventet hos friske. Videre er redusert oksygenopptak sterkt assosiert med en dårligere prognose hos denne pasientgruppen og å finne metoder som bedrer oksygenopptaket er derfor svært viktig.

De siste 15 årene er det publisert et relativt beskjedent antall randomiserte studier som har sett på effekt av kondisjonstrening med moderat intensitet blant hjertetransplanterte pasienter. Samtlige studier har vist et signifikant forbedret oksygenopptak blant de som har trent, men fortsatt langt fra forventet nivå sammenliknet med normalverdier (60-70 prosent av forventet).

Resultatene i denne doktorgradsavhandlingen er basert på to prosjekter:

1) 77 pasienter som ble fulgt i ett år fra transplantasjonsdato for å se på endringer i pulsrespons.

2) 2 x 24 pasienter (gjennomsnittlig fire år etter transplantasjon) som ble fulgt i ett år, hvor den ene gruppen trente intervalltrening og den andre gruppen fortsatte ”som vanlig” uten å følge et spesifikt treningsopplegg. Ved follow-up hadde intervallgruppa trent 3x8 uker med intervalltrening (tre økter per uke) pluss egentrening mellom intervallperiodene. I den andre gruppa hadde en tredel trent lite eller ingenting, mens to tredeler hadde trent to ganger eller mer per uke med varierende innhold og intensitet.

Resultatene viser at pulsresponsen er delvis normalisert hos de fleste ett år etter transplantasjon og at intervalltreningen som ble gjennomført av pasienter gjennomsnittlig fire år etter transplantasjon førte til: 

- Økt oksygenopptak / bedre kondisjon (13 prosent økning)

- Økt utholdende muskelstyrke (17 prosent økning)

- Bedre helserelatert livskvalitet

- Redusert progresjon (>50 prosent) av vaskulopati (graftsklerose) som er en spesiell form for arteriosklerose som rammer hjertetransplanterte pasienter (cardiac allograft vasculopathy).

Intervalltrening er en trygg og effektiv treningsform som anbefales for å forbedre kondisjon og helse til alle friske, stabile hjertetransplanterte litt ut i forløpet. Intervalltreningen har mange positive effekter. I tillegg til bedre kondisjon og utholdende muskelstyrke bremser intervalltreningen utviklingen av vaskulopati, som muligens på lang sikt vil bidra til å redusere sykelighet og dødelighet i pasientgruppen.

Artikler som inngår i avhandlingen:

Nytrøen K, Myers J, Chan KN, Geiran OR, Gullestad L. Chronotropic Responses to Exercise in Heart Transplant Recipients: 1-Yr Follow-Up.Am J Phys Med Rehabil2011;90(7):579-88. PMID: 21765276

Nytrøen K, Rustad LA, Gude E, Hallen J, Fiane AE, Rolid K, et al. Muscular exercise capacity and body fat predict VO2peak in heart transplant recipients.Eur J Prev Cardiol2014 Jan;21(1):21-9. (Epub 2013 Jun 1). PMID: 22659939

Nytrøen K, Rustad LA, Aukrust P, Ueland T, Hallen J, Holm I, et al. High-intensity interval training improves peak oxygen uptake and muscular exercise capacity in heart transplant recipients.Am J Transplant2012 Nov;12(11):3134-42. (Epub 2012 Aug 17). PMID: 22900793

Nytrøen K, Rustad LA, Erikstad I, Aukrust P, Ueland T, Gude E, et al. Effect of High Intensity Interval Training on Cardiac Allograft Vasculopathy.J Heart Lung Transplant2013;32(11):1073-80. (Epub 2013 Jul 29). PMID: 23906899

Nyheter

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten