Effekt av intensiv funksjonell trening for sykehjemsbeboere med demens

Doktorgrad i Fysioterapeuten 10/16. 

Fagartikkel

Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut, PhD. Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse. Finansiert at Extrastiftelsen gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Veiledere: Prof. Astrid Bergland, Høgskolen I Oslo og Akershus (hovedveileder), Prof. Knut Engedal, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, UiO (medveileder). 

Originaltittel: «Effects of a High Intensity Functional Excercise Program in Nursing Home Residents with Dementia».

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten