Arbeidsrettet rehabilitering: egenvurdering av arbeidsdeltakelse

Doktorgradssammendrag i Fysioterapeuten 3/2016.

Fagartikkel

Tore Norendal Braathen, fysioterapeut, Ph.D. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Høgskolen i Sørøst-Norge (Nåværende arbeidsgiver).

Veiledere: Professor, Dr.med. Gunnar Tellnes, Universitetet i Oslo (hovedveileder), Dr.med. Søren Brage, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Ph.D. Monica Eftedal, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. 

Originaltittel: What works in occupational rehabilitation?  – Measurements and perceptions of RTW in Norway.

Les artikkelen i vårt eblad

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten