Trening kan muligens påvirke beintetthet i lårhalsen hos kvinner etter overgangsalderen

Fysioterapeuten 8/2015. 

Fagartikkel

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Omtalt av Underland V. og Denison E., Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Trening kan muligens påvirke beintettheten i lårhalsen hos kvinner etter overgangsalderen. Dette antyder resultatene fra en systematisk oversikt publisert i BMC Musculoskeletal Disorders. Forskerne har ikke sett på hvilken type trening som gir best effekt. 

Bakgrunn

Osteoporose rammer ca. 200 millioner kvinner i verden årlig. Ved osteoporose er beinmassen redusert slik at risiko for brudd øker, særlig etter overgangsalderen. Det vanligste er å få brudd i hofte og rygg. Norge er blant landene i verden med flest lårhalsbrudd og syv av ti brudd rammer kvinner. Primærforebygging av osteoporose begynner allerede i barndommen og pubertetsalderen gjennom tilstrekkelig vektbærende aktivitet for å bygge opp beinmassen maksimalt. Tap av beinmasse skjer gradvis etter 20-års alder. I voksen alder kan vektbærende fysisk aktivitet bidra til å vedlikeholde beinmassen. For personer som har fått påvist osteoporose benyttes legemidler og en kombinasjon av kalsium og vitamin D for å redusere risiko for frakturer. Andre tiltak er endring av livs-
stilsfaktorer som fysisk inaktivitet, røyking og høyt alkoholforbruk. Trening har som mål å påvirke både risiko for fall og beintetthet. Trening som anbefales går enten på vektbærende øvelser som f. eks. gange, jogging og hopp, eller styrketrening. 

Hva sier forskningen?

I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av trening med fokus på vektbærende øvelser eller styrketrening på mer enn 24 uker på beintetthet hos kvinner etter overgangsalderen. Forfatterne av oversikten har ikke beskrevet hva tiltakene er sammenlignet med. Forfatterne har slått sammen studier med vektbærende øvelser og styrketrening.

Forfatterne fant at:

-Trening muligens har en liten effekt på beintettheten i lårhalsen (++00)

Trening trolig har liten eller ingen effekt på beintettheten i korsryggen (+++0)

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av den systematiske oversikten, publisert i BMC Musculoskeletal Disorders, gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i august 2011. De fant 25 studier med til sammen 1.775 personer som de inkluderte i oversikten. De inkluderte studiene var publisert mellom 1992 og 2011.

Studiene var utført i USA, Australia, Canada, Brazil, Japan, Portugal, Sverige, Storbritannia, Kina og Tyskland.

Det var stor variasjon av tiltakene i de ulike studiene, med varighet fra 24 til 104 uker. Tiltakene varierte med styrketrening, aerob trening, gange og hopp. I enkelte av studiene fikk deltakere i studien også D-vitamin eller kalsiumtilskudd.

Utfra resultatene i metaanalysene ser det ut til at alle studiene har liknende resultater, uansett om tiltaket er vektbærende øvelser eller styrketrening. Heterogeniteten i metaanalysene for utfallet beintetthet i lårhalsen kommer av at to studier i metaanalysen viser stor effekt av tiltaket. 

Kilde

Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Effects of ground and joint reaction force exercise on lumbar spine and femoral neck bone mineral density in postmenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders 2012; 13: 177.

http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/177.  

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten