Trening gir trolig mindre utmattelse og bedre fysisk funksjon for personer med maligne blodsykdommer

Fysioterapeuten 10/16. 

Fagartikkel

Kort oppsummert av Dahm KT og Larun L. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Fysisk trening, sammen med medisinsk behandling, gir trolig mindre utmattelse, bedre selvrapportert fysisk funksjon, muligens bedre livskvalitet og mindre symptomer på depresjon ved maligne blodsykdommer. Vi vet ikke om trening påvirker alvorlig uønskede hendelser, som blødninger, infeksjoner, dyp venetrombose og lungebetennelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten