Støttestrømper forebygger trolig tilbakefall av leggsår hos eldre

Cochrane i Fysioterapeuten 4/2019. 

Fagartikkel

Omtalt av Dahm KT(1), Myrhaug HT(1), Nilsen FL(2), Kongshavn K(2), Aasen REM(2)

1. Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet. 2. Bærum kommune 

Støttestrømper med moderat kompresjon reduserer trolig tilbakefall av leggsår hos eldre med kronisk venøs insuffisiens. Det er uklart om støttestrømper med høyere grad av kompresjon reduserer risikoen ytterligere. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet gjort på oppdrag fra Bærum kommune.

Les hele saken i Fysioterapeuten eblad