Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag

Fysioterapeuten 10/17.

Fagartikkel

Kort oppsummert av Dahm KT og Denison E. Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet. 

Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedret balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Les saken i Fysioterapeuten eblad