Tvilens forbannelse

Tvilens forbannelse - knekk balansekoden!

Av Britt Fadnes, Kirsti Leira

Sider: 99

ISBN: 9788279551553

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 1/2017. 

Bedre helse gjennom bruk av hverdagslige aktiviteter

Metoden balansekoden/læringsorientert fysioterapi er blitt utprøvd og videreutviklet over et lengre tidsrom. Forfatterne har i samarbeid med Per Brodal, professor i nevroanatomi, utgitt tre bøker i tidsrommet 2006–2013. Bøkene omhandler det praktiske og teoretiske grunnlaget for tilnærmingen. Boken «Tvilens forbannelse» er vesentlig kortere enn de tre første og omtaler nesten utelukkende den praktiske delen.

Begge forfatterne er fysioterapeuter med lang erfaring. De har ønsket å utforske sammenhengen mellom den kroppslige og mentale balansen og dratt nytte av Brodals relevante kunnskap i nevroanatomi. Forfatterne skriver at personer med muskelsmerter, angst, depresjon, svimmelhet, låst pust, konsentrasjonsvansker, lite energi, indre uro og tilsvarende plager kan ha nytte av denne tilnærmingen.

Gjennom verktøy, som er forfatternes navn på de praktiske utførelser, skal pasientene øve inn hensiktsmessige måter å bruke kroppen på. Verktøyene tar utgangspunkt i hverdagslige bevegelser. (Slik de er beskrevet ville nok mange kalt de øvelser). Mange pasienter har, ifølge forfatterne, utviklet kroppslige uvaner i hverdagslige gjøremål som innebærer feilbelastning av kroppen. Disse skal avlæres. Det gis konkrete verktøy for ulike daglige aktiviteter som det å stå opp fra sengen, å kle seg, å bøye seg ned og reise seg opp fra gulvet, å reise seg opp og ned fra stol, trappegang og gange.

Takt og rytme vektlegges. Verktøyene gjennomgås enkelt, men utførlig nok i boken. Det skal være rolige bevegelser i en jevn rytme. Det gjelder å ikke skynde seg, ikke minst gjelder dette når man er på do. Enhver aktivitet har sin begrensing i for høyt tempo. Man kan gå raskt, men hvis man stadig går fortere vil man nå en grense der kroppen stivner og gangen blir stivere og mer anspent.

Balanse er sentralt; å stå godt på egne bein. Med vitende vilje øves det fra stol å reise og å sette seg med lukkede øyne. Balansen skal utvikle seg uavhengig av synet og den skal skje i stående stilling uten at man støtter seg til vegger eller trappegelendre. Gjennom enkle barneregler, som man sier høyt eller «inni seg», øves takt og rytme som assisterer bevegelsene. Slik skal det å nøle unngås, noe som rører ved bokens tittel «Tvilens forbannelse». Gjennom god takt og rytme i bevegelsene blir pusten friere.  Verktøyene/aktivitetene må gjentas jevnlig for at samarbeid mellom hjerne og resten av kroppen skal fungere godt. Hjernen må oppdateres på verktøyene.

Hendene inntar en sentral rolle i mange av verktøyene. Hendene brukes til å markere takt og rytme i bevegelser og å skape en mental nærværelse under aktiviteten.  Hender klappes taktfast mot lårene under forberedelse til å bøye overkroppen ned mot gulvet. Hendene er hele tiden i kontakt med beina både under bevegelse av overkroppen nedover og når man reiser overkroppen opp igjen.

Dette skal skje på en bestemt taktfast og rytmisk måte, beskrevet i boken som verktøy «Katten». Det finnes også en variant av denne som kalles «Kattungen».

Konsentrasjon og tilstedeværelse påpekes som svært viktig. Under gangtrening må oppmerksomheten til pasienten være i gangen uten snakk om andre ting. Når hendene brukes til å gripe i samarbeid med synet, må oppmerksomheten være i handlingen.

De enkle og fine tegningene til fysioterapeut Dagny Erdal Seim utfyller teksten godt. Det vil hjelpe å ha både tekst og bilde foran seg når man skal øve.

Fordelen med slike verktøy/øvelser som inngår i hverdagslige gjøremål er at «trening» kan bli en naturlig del av hverdagslige aktiviteter, dog med ekstra oppmerksomhet. Det understrekes at pasientene må gjøre jobben selv gjennom arbeid med verktøyene. 

Det er noe tiltalende ved denne enkle tilnærmingen. Rådene og forslagene kan utvilsomt være med på å gi en bedre helse til mange. En praktisk håndbok er grei å ha og se til hvis man er i tvil om noe. Den er i spiralperm, slik at den er praktisk både å åpne og å ha liggende åpen. Ønsker man mer teori enn denne boken gir, kan man gå til de andre bøkene som forfatterne har skrevet.

Boken kan anbefales fysioterapeuter generelt fordi de fleste fysioterapeuter vil komme i kontakt med den type problemstillinger og plager som er omtalt.

Einar Hafsahl, Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten