Thornquist_Movement_and_Interaction

Movement and interaction:
The Sherborne approach and documentation

Av Eline Thornquist

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 126

ISBN: 9788215020358

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 6/2012

Den kommuniserende kropp

Hva kjennetegner Sherborne Development Movement (SDM)? Eline Thornquist gir oss først en kort beskrivelse av særtrekk ved SDM, og dette settes inn i en kroppsteoretisk sammenheng. Boken er likevel mye mer enn en beskrivelse av SDM. Forfatteren bruker kunnskap og perspektiver fra en rekke andre fagfelt enn fysioterapi til å beskrive hvordan mennesker samhandler og der et kroppslig aspekt er vesentlig. Annen del av boken omhandler betydningen av forskning på klinisk arbeid.

Eline Thornquist er professor ved Fysioterapihøyskolen i Bergen. I tillegg jobber hun klinisk som fysioterapeut. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler relatert til fysioterapi. Mennesket i vårt moderne samfunn får sjeldent brukt kroppen allsidig. Enkle og mer monotone bevegelser preger hverdagen. Behovet for å holde seg i form melder seg hos mange. Thornquist er kritisk til mye av aktivitetene knyttet til treningssentrene. Her trenes ensformige og repeterende bevegelser av kroppen, og resultatene knyttes til kvantifiserbare målinger. Dette representerer en reduksjonistisk og dualistisk forståelse av kroppen. Som alternativ presenterer forfatteren et annet syn på kropp og bevegelse.

SDM er utviklet av Veronica Sherborne. Hun var utdannet fysioterapeut og danser og var inspirert av Rudolf Labans ideer om bevegelse. Sherborne var særlig opptatt av menneskers måte å bevege seg på og hvordan de samtidig forholdt seg til sine omgivelser og medmennesker. Deltakerne får bevegelsesoppgaver som løses enkeltvis, i par eller grupper. I aktivitetene vektlegges at den enkelte skal gis mulighet til å oppleve mestring og fellesskap. Man er ikke opptatt av prestasjoner og resultater i tradisjonell forstand, men at den enkelte skal ha glede av bevegelse og samhandling med andre. Man tilstreber en bedret konsentrasjon, kroppslig forankring og gode erfaringer knyttet til kropp og bevegelse, men også evne til å samarbeide i fellesskap. På denne måten kan SDM være svært nyttig i dagligliv, skole og arbeid. Kropp er mer enn biologi, og gjennom en fenomenologisk tilnærming beskriver Eline Thornquist en utvidet forståelse av menneskekroppen. Å skille mellom kropp og menneskets indre liv blir, ifølge henne, feil. Hvert individ har en livshistorie preget inn i kroppen, og denne kommer til uttrykk i samhandling med andre mennesker.

Et særlig anliggende hos Eline Thornquist er betydningen av å dokumentere klinisk arbeid. Hun argumenterer for kvalitative metoder. Metoder og fremgangsmåter fra en rekke ulike fagdisipliner belyses. Bruk av video anses som et viktig redskap, og hun kommer med praktiske råd om hvordan dette kan gjennomføres. Boken har viktige refleksjoner knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon. Som fysioterapeuter lever vi i et relasjonelt forhold til pasientene. Hva formidler vi gjennom ord og kroppsuttrykk av bevisste og ubevisste handlinger? Hvordan reagerer pasienter på oss og vi på dem? Gjennom lesningen kan vi bli mer opptatte av slike problemstillinger. En kort, men viktig bok tettpakket med viktig informasjon. Den bør leses langsomt og vil da gi leseren mye stoff til ettertanke.

Einar Hafsahl

Fysioterapeut, Sandnes

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten