Temporomandibulær dysfunksjon

Temporomandibulær dysfunksjon. Teori, undersøkelse og behandling.

Av Elisabeth Heggem Julsvoll

Forlag: Cappelen Damm akademisk

Sider: 280

ISBN: 9788202557799

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 7/2018. 

Systematisk bok om kjeveproblematikk

Så er den her, boken om Temporomandibulær dysfunksjon.  Forfatter og redaktør har samlet et team av kolleger og annet helsepersonell til å skrive ulike kapitler. De fleste kapitlene har Elisabeth Heggem Julsvoll skrevet selv.  Julsvoll er fysioterapeut og spesialist i manuellterapi, og har gjennom en årrekke arbeidet med kjeveproblematikk og publisert flere artikler om temaet.

Boken er bygd opp med tre hovedkapitler; teori, undersøkelse og behandling.  De fleste kapitler avsluttes med en oppsummering, praktiske oppgaver om temaet og spørsmål til innholdet.  Dette gjør boken brukervennlig og sikrer at leseren har skjønt og fått med seg innholdet. Mot slutten av hovedkapittel finnes svar på spørsmålene.

I teorikapittelet blir anatomi og biomekanikk for kjeveleddet grundig behandlet. Ulike patologisk tilstander og smertemekanismer er beskrevet. Forfatteren fremholder klart at kjeveproblematikk ofte er en del av et større symptombilde. I mange tilfeller kan det være nyttig med en tverrprofesjonell tilnærming. Kjeveleddproblematikk er ofte en godartet tilstand.

Undersøkelsen blir grundig beskrevet. Den samme systematikken som ellers benyttes, gjelder også for kjeveleddet. Flere av kapitlene er allmenngyldige, mens andre er mer spesifikke for kjeveleddet og omliggende strukturer. Spesielt verdifullt for manuellterapeuter og fysioterapeuter er kapittelet om radiologisk utredning og differensialdiagnostikk. Her legges det klare føringer for når det skal utredes videre.

I kapittelet om behandling deler Julsvoll raust av sin erfaring. Tiltakene er grundig beskrevet og illustrert. Behandlingen er målrettet og konkret. Spesielt interessant er det å lese om hvordan leddskiven i kjeveleddet kan påvirkes gjennom konservative tiltak. To kapitler omhandler behandling med bittskinne og kirurgi, skrevet av tannlege og kirurg. Dette er nyttig informasjon til oss som behandlere.

Boken er gjennomillustrert med gode fotografiske illustrasjoner der piler viser retningen på de tiltakene som skal gjøres. Andre illustrasjoner viser hvordan ulike tiltak og øvelser kan utføres.

Boken har et stort antall referanser i teksten, og i slutten av hovedkapitlene er referansene skrevet fullstendig ut. 

Boken dekker et kunnskapshull. Hittil har undervisning om kjeveleddproblematikk blitt lite fokusert på i grunnutdanningen, og også på masterstudiet i manuellterapi. Mange terapeuter har vegret seg for å gjøre tiltak i kjeveregionen. Boken bør fjerne mye av denne frykten.  Kjeveleddproblematikk er vanlig for pasienter med belastningsplager. Fysioterapeuter og manuellterapeuter kan gi viktige behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

Boken bærer preg av godt språk, noe som gjør den lettlest. Boken kan leses sammenhengende, eller brukes til oppslag. I kurssammenheng om kjeveleddet er den en absolutt nødvendighet. 

Elisabeth Heggem Julsvoll har levert ei flott bok som utfyller Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager). Boken anbefales på det varmeste. 

Alf Sigurd Solberg, manuellterapeut MSc.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten