Tape dig selv

Tape dig selv

Av Bente Andersen, Christian Nergaard, Kristian Seest

Forlag: Munksgaard

Sider: 233

ISBN: 978-87-628-1018-1

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 3/2013

Praktisk håndbok i sportstaping

Forfatterne av boken er idrettsfysioterapeuter, alle med mastergrad innen idrettsfysioterapi. To av forfatterne har skrevet flere bøker innen sportsskader og en av medforfatterne er kursholder i kinesiotaping-metoden i Danmark.

«Tape dig selv» er en håndbok i taping av ulike diagnoser, hovedsakelig akutte og belastningsrelaterte idrettsskader. Boken kan deles inn i 3 deler. Første del (kapittel 1 og 2) tar for seg forhåndsregler ved sportstaping. Anvendelse av tape i ulike faser av skade og en beskrivelse av klassisk sportstape (uelastisk tape) og kinesiotape (elastisk tape). Del to (kapittel 3) består kun av tapeteknikker og er hoveddelen av denne boken. Det er over 50 tapeeksempler fordelt på hele kroppen. Teknikkene er delt inn i sju underkategorier: Fot, ankel og legg, kne og lår, rygg, skulder, albu og underarm, hånd og fingre. Tapeteknikkene forklares trinn for trinn, og er godt illustrert med detaljerte bilder og utdypende tekst. Hvert eksempel starter med en beskrivelse av vanskelighetsgraden på tapingen, kort om skaden, hvordan tapen skal deles og kuttes, formålet og noen gode råd til selve gjennomføringen. Den siste delen (kapittel 4) tar for seg vitenskapelig forskning og teori som tapeteknikkene baserer seg på.

Målgruppen for boken er ifølge forfatterne alle med interesse for idrett, inkludert utøvere, trenere og helsepersonell. Den siste delen av boken er rettet mot fysioterapeuter spesielt. Tittelen på boken er i mine øyne ganske misvisende, da de fleste teknikkene krever at noen andre påfører tapen. Med unntak av dette er eksemplene gode og relevante, og dekker de vanligste idrettsskadene. Det jeg finner unikt med boken er kombinasjonen av elastisk og uelastisk sportstaping, og for flere skader vises både et elastisk og et uelastisk eksempel. Mange opplever elastisk og uelastisk sportstaping som to motpoler, noe denne boken motbeviser. Forfatterne klarer å kombinere metodene på en elegant måte, og viser at formålet med tapingen bestemmer om det skal benyttes elastisk eller uelastisk tape. Teknikkene utfyller hverandre.

Boken gir det den lover. Eksemplene er gode og mange. Dette er en praktisk håndbok for de som allerede taper og gir et detaljert bilde av ulike tapeteknikker. For de som har lite erfaring med taping, vil informasjonen kunne bli noe begrenset, men nok til å kunne komme i gang med taping.

I den siste delen av boken henvender forfatterne seg spesielt til personer som ønsker referanser til forskning og evidens. Det vises til relevante studier, spesielt innen uelastisk taping. De reflekterer også rundt manglende evidens når det kommer til kinesiotaping, og samtidig understreker de viktigheten av å se på erfaringsbasert praksis ved bruk av kinesiotape.

Boken kan anbefales alle som har interesse av sportstaping eller ønsker påfyll eller tips til tapeteknikker. Det er en fin oppslagsbok med enkle steg for steg anvisninger og som lett kan medbringes behandlingsrommet eller idrettsbanen.

Frank Tore Jacobsen

Fysioterapeut og sertifisert kinesio taping instruktør i Norge (CKTI), Klinikk for Alle, Majorstuen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten