Sykegrep

Sykegrep

Av Gretha Halvorsen, Kristina Lingsten

Forlag: Vett & Viten AS

ISBN: 978-82-41-20699-3

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 6/2013

Vellykket filmprodukt

Filmen «Sykegrep» er laget som støtte for mensendieckstudenter til deres egentrening. Den er basert på de samme forfatternes bok «Sykegrep» som kom ut i 2001 på forlaget Vett & Viten AS.   Læringssenteret, AV-avdelingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt ansvaret for filmproduksjonen, som er meget vellykket.

Både Gretha Halvorsen og Kristina Lingsten har i flere tiår vært ansatt ved Mensendieckutdanningen, i dag Fysioterapiutdanningen, studieretning mensendieck (HiOA), og har lang erfaring fra undervisning i sykegrep. De definerer «sykegrep» som «en del av den passive og assistert aktive bløtvevsbehandlingen som benyttes for å påvirke ledd og leddnære strukturer, muskler og bindevev, respirasjon og sirkulasjon.» Grepene inngår som en integrert del av øvelsesbehandlingen og brukes sjelden alene.

Filmen kommer på to DVD’er. 

DVD 1

Introduksjon til filmen, arbeidsstillinger og bruk av støtteputer.

Kapittel 1: Sykegrep relatert til underekstremitetene

– Utdrag fra en behandling av føtter

– Utdrag fra en hofteleddsbehandling

Kapittel 2: Sykegrep relatert til overekstremitene

Kapittel 3: Sykegrep relatert til columna

–Utdrag fra en ryggbehandling 

DVD 2

Kapittel 4: Sykegrep relatert til respirasjon

Kapittel 5: Sykegrep relatert til hode-, hals- og nakkeregionen

Kapittel 6: Sykegrep og øvelser relatert til ansikt, kjeveledd og tungerot.

– Behandlingsgrep relatert til hud. 

I sekvensen om arbeidsstillinger viser forfatterne hvordan benken må justeres og hvordan terapeuten bruker sin kropp på en ergonomisk gunstig måte. Mange av grepene er tunge for terapeuten, så det er viktig å hindre belastningskader. Behagelig og hensiktsmessig plassering av pasienten med puter i forskjellige fasonger og størrelser vises også. Her reagerer jeg på at pasientene ikke har sitt laken eller håndkle mellom seg og putene. Det ser ut til at alle bruker de samme putene. I en av behandlingsdemonstrasjonene ligger pasienten i en ubehagelig stilling med hodet.

Kvaliteten på filmingen er meget god med klare lyse farger som bakgrunn. Hvert enkelt grep vises fra flere vinkler, og man ser tydelig hva terapeutene gjør og hva de oppnår. Kristina Lingsten demonstrerer grepene, viser håndstillinger, forklarer tydelig hva hun vil påvirke og hva hun eventuelt må passe på. Etter hvert grep nevner Gretha Halvorsen grepenes virkning og ved hvilke problemer og diagnoser de kan være nyttige. Man ser at dette er rutinerte terapeuter med sikre gode grep. Hendene former seg etter kroppsdelene og terapeuten bruker sin egen kropp til vekselvis å støtte og bevege.

De tre utdragene av pasientbehandlinger er det litt vanskelig å få et helhetsinntrykk av, men vi ser hvordan sykegrepene integreres med passive og aktive øvelser. Instruksjonene og rådene til pasientene er klare, helt ned til hvor mange ganger de skal gjøre hver øvelse hjemme.

Sykegrepene har i seg elementer fra frigjøring og mobilisering av ledd, friksjoner og knadninger som i klassisk massasje og grep som i pumpemassasje, men det er ingen selvstendig behandling som klassisk massasje kan være.  I tillegg utføres det stadig flere forskjellige typer ryst, både flate overfladiske ryst og skikkelige ryst av hele eller deler av ekstremitetene for eksempel av hele armen eller bare av underarmen.

Jeg mener både studenter og ferdige terapeuter vil ha stort utbytte av filmen, både som hjelpemiddel til innøving av teknikkene og som inspirasjon til egen praksis.  Den er blitt et gjennomført pedagogisk verktøy i undervisningen av en erfaringsbasert behandlingstradisjon. 

Cathrine Mellbye Schultz

Fysioterapeut

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten