Sterk Hjerne med Aktiv Kropp

Sterk Hjerne med Aktiv Kropp

Av Ole Petter Hjelle

Forlag: Kagge Forlag

Sider: 216

ISBN: 9788248922285

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 2/2019. 

Interessant om viktig kobling

Dersom fysisk aktivitet var en pille, ville alle brukt den. Slagordet er brukt, gjenbrukt, sitert og gjensitert i aviser, bøker, forskningsartikler, blogger og i sosiale medier nesten til det kjedsommelige de siste årene. Allikevel er det kun 25–30% av voksne nordmenn som oppfyller myndighetenes anbefalinger om minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet fem dager per uke. Undersøkelser viser at en gjennomsnittlig 15-åring sitter helt i ro i 17 av døgnets 24 timer. Trenden er oppsiktsvekkende. Vi beveger oss mindre, blir latere og tyngre. Insidensen når det gjelder livsstilsykdommer, psykiske lidelser og atferdssykdommer er økende.

Ole Petter Hjelle, fastlege og hjerneforsker, gir det enda et forsøk på å overbevise oss om at den aller, aller viktigste medisinen du kan ta for stort sett alle plager og sykdommer er fysisk aktivitet. Ingen andre medisinske tiltak har bevist så sterke og robuste resultater fra vitenskapen: Hjelp til selvhjelp for å bedre 1) hukommelse 2) læring hos barn 3) aldring 4) depresjon og 5) ADHD.

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet påvirker alle deler av hjernen, men nyere forskning har sett at det er hukommelsessenteret, hippocampus, som påvirkes aller mest. Et interessant poeng er at ved normale aldringsprosesser minsker hippocampus ca 1% per år. Nye studier tyder på at ved regelmessig fysisk aktivitet kan vi få hippocampus til å vokse tilsvarende 2% per år.

Barn som er i regelmessig fysisk aktivitet viser gjennomsnittlig vesentlig bedre kunnskap og ferdigheter på barne- og ungdomsskolen. Flere studier tyder på en sterk sammenheng mellom bedring i skoleprestasjoner og fysisk aktivitet, uavhengig om aktiviteten gjøres før, underveis eller etter undervisningen. Studier som fjerner realfag til fordel for aktivitetsfag viser også bedring i realfagene.

Demens er en sykdom som rammer eldre, gjerne uten forvarsel, og ikke alltid med et klart årsaksgrunnlag. Det viktigste man kan gjøre for å forebygge demens er å redusere risikofaktorene for å utvikle sykdommen gjennom å ta gode valg i hverdagslivet. Det viser seg tydelig i forskningen at eldre som er fysisk aktive har en klar mindre risiko for å utvikle diagnosen enn inaktive eldre.

Kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depresjon har eksistert i langt over 100 år, og man kan i moderne tid gå så langt å si at fysisk aktivitet er det eneste, helt vanntette skytset helt uten bivirkninger som kan påvirke depresjon. Det er i tillegg helt gratis, svært enkelt og tilgjengelig for alle. Det burde ikke være noen pasienter med depresjon som ikke blir gitt dette alternativet, både som forebygging, behandling og vedlikehold.

ADHD hos barn kjennetegnes gjerne med hyperaktivitet, manglende evne til impulskontroll og manglende evne til å konsentrere seg. Ofte har disse barna fått begrensninger, regler og klare rammer å forholde seg til. Forskningen er igjen ganske klar. Barna kan få utløp for sine frustrasjoner gjennom fysisk aktivitet, som igjen kan bidra til å redusere atferdsbegrensninger i en positiv retning.

Sterk Hjerne med Aktiv Kropp er spekket med informasjon om fysisk aktivitet som vil interessere helsepersonell, lærere, foreldre, pårørende og sannsynligvis en stor og bred lesergruppe. Boken summerer viktigheten av det aller viktigste et menneske som ønsker å leve et godt liv trenger, nemlig fysisk aktivitet. Ingen annen medisinsk intervensjon er i nærheten av å kunne påvirke oss på en så positiv måte, det er så bra for oss at det burde bli obligatorisk. Fra du er liten, til du blir gammel. For alle. Alltid.

Svein Kristiansen, manuellterapeut og spesialist i manuellterapi (MNFF), MSK Klinikken AS

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten