Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi

Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi

Av Einar Aadland, Karen Synne Groven, Tone Dahl Michelsen

Forlag: Det Norske Samlaget

Sider: 238

ISBN: 9788252194777

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 2/2019. 

En viktig bok for alle fysioterapeuter

Boken gir en innføring i profesjonsetikk med praktiske eksempler fra relevante kliniske situasjoner. Ulike refleksjonsmodeller blir gjennomgått, sammen med nøkkelbegreper, teorier og tenkemåter i profesjonsetikk. Lovverk og profesjonsetiske retningslinjer gjennomgås også, og begreper som tvang, faglig tvil og taushetsplikt blir grundig beskrevet. Boken tar opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksiser, i tillegg til at forskningsetikk blir behandlet.

Boken er skrevet for fysio- og ergoterapistudenter, men yrkesaktive vil også ha stor nytte av denne boka. Bokens første del gir en god innføring i profesjonsetikk generelt og av etiske nøkkelbegreper. Ulike refleksjonsmodeller gjennomgås før det blir mer klinisk rettet, med gode eksempler fra klinikken. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av kapittelets nøkkelpunkter. Dette blir nok godt mottatt av studentene som har boken på pensumlisten, men det gir også yrkesutøveren nyttig læringsutbytte.

Dersom man ønsker å bli en klok fysioterapeut er kritisk refleksjon viktig. Gjennom etisk refleksjon kan denne klokskapen utvikles i møte med vanskelige utfordringer i profesjonsutøvelsen, skriver forfatterne. Boken bidrar absolutt til å pirre leserens interesse for hvordan og hvorfor etikk er viktig for fysioterapeuter. Forfatterne ønsker å øke leserens forståelse for profesjonsetikken i fysio- og ergoterapien, noe jeg mener de absolutt klarer med denne boken.

Forfatterne skriver godt om ulike etiske problemstillinger, og ikke minst hvordan identifisere disse. Her har de for eksempel med det kjente «Gorilla-eksperimentet», samt mer alvorlige historiske eksperimenter, hvor de gjennom mange flere eksempler klarer å gi leseren forståelse i hvorfor etisk refleksjon er fundamentalt viktig for å være en klok terapeut.

De kliniske eksemplene rundt etiske dilemmaer er gjenkjennelige for terapeuter som har vært i praksis en stund, noe som gjør boken praksisnær. I kapittelet som tar for seg kunnskapsbasert praksis er eksemplene rundt evidensbasering for eksempel problematisert rundt en pasient som selv ønsker operasjon av en degenerativ meniskskade. Evidensen er ikke på pasientens side i dette eksempelet, i tillegg til at vedkommende ønsker massasje hos fysioterapeut før operasjon. Hvordan møter man pasienten i en slik situasjon? Har man som fysioterapeut en etisk plikt til å informere pasienten om hva forskningen sier om operasjon i hans tilfelle? Et annet eksempel tar for seg et mer komplekst kasus med en fibromyalgi-diagnose der pasienten har et ambivalent forhold til trening/aktivitet.

Boken redegjør godt rundt kunnskapsbasert praksis, med gode kliniske eksempler. Leseren blir gjennom boken utfordret med oppgaver og spørsmål, samt vist hvordan ulike etiske refleksjonsmodeller kan brukes i praksis. Dette fungerer godt.

Boken treffer godt i en tid der informasjonsstrømmen er større enn noensinne, og fysioterapien er i stadig endring ettersom ny kunnskap både utfordrer og informerer profesjonen. Denne boken vil kunne hjelpe fysioterapeuten til å gjøre kloke valg gjennom å lære og stoppe opp ved utfordrende spørsmål, og hjelpe til med kritisk og etisk refleksjon i krevende profesjonelle (pasient)møter og situasjoner. En viktig og absolutt anbefalt bok for profesjonen.

Vegard Ølstørn, fysioterapeut, spesialist i manuellterapi (MNFF)