Profesjonell hjelp

Profesjonell hjelp – en introduksjon til helse-, sosial- og velferdsfaglig arbeid

Av Bengt Karlsson

Forlag: Gyldendal

Sider: 147

ISBN: 978-82-05-48058-2

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 8/2015. 

Refleksjon og undring

Denne boka retter seg mot studenter ved bachelorutdanningene i helse-, sosial- og velferdsfagene. Forfatternes hensikt er å beskrive og drøfte hva helse- og sosialhjelp kan være. De peker på at vi alle begynner vårt arbeid med en forforståelse, og de forsøker videre å belyse noen likheter og ulikheter mellom de ulike fagene. Boka består av syv kapitler, og i disse reflekteres det rundt temaene kunnskap, relasjon og kommunikasjon samt kontekst og samarbeid. Hver del avsluttes med invitasjoner til videre refleksjoner og lesning. Det er mange forfattere som har skrevet om disse temaene tidligere. I denne boka er det imidlertid gjort på en så lettfattelig og pedagogisk måte at jeg synes at boka er godt egnet til gruppearbeid for studenter i helse- og sosial- og velferdsfagene.

Kan ferdige fysioterapeuter finne denne boken interessant og finne temaer her som berører deres praktiske virkelighet? Det mener jeg absolutt. Ulike former for kunnskap og kunnskapssyn blir belyst og skrevet om på en lettfattelig måte. Forfatterne påpeker at noe kunnskap har høy status og kaller vår tid for kunnskapsevidensens tidsalder. De fremhever at taus kunnskap og faglig skjønn også må tas med som viktige kunnskapskilder for den profesjonelle hjelperen. I dette kapittelet vil flere fysioterapeuter kunne finne godt gjenkjennelig stoff, for eks. referansene til Tom Andersen og hans utvikling av samtaleterapiens reflekterende prosesser. Andersen har som kjent samarbeidet med fysioterapeuter som Gudrun Øvreberg.

En rød tråd gjennom hele boka er at samhandling med hjelpetrengende mennesker må baseres på et subjekt til subjekt forhold. Ord som tillit, respekt, håp og ansvarlighet trekkes frem som bærebjelker i en god relasjon. I kapitelet om hjelp og kontekstens betydning blir det stilt flere viktige spørsmål som: «Hva er det som styrer mine faglige valg, verdier og handlinger?». Forfatterne skriver at tradisjoner og kunnskap forandrer seg kontinuerlig. Akkurat som barna bør man hele tiden undre seg over hvorfor ting er som de er, og hvorfor man gjør som man gjør. Slik ettertenksom undring vil kunne bidra til videreutvikling av en selv både som person og fagperson. De gode svarene er gjerne de som først dukker opp i etterkant av utfordringene. Det tror jeg de fleste har erfart i løpet av sin yrkeskarriere. 

Grete Stokkenes, tidligere førstelektor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Kneartrose: Uvitenhet gir mer kirurgi

I motsetning til retningslinjene for beste praksis for artrose i kneet, har funn fra flere forskjellige...

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten