Motorisk trening: Øvelser for barn

Motorisk trening – øvelser for barn

Av Joanne Elphinson

Forlag: Akilles

Sider: 56

ISBN: 987-91-86323-165

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 8/2013

En inspirerende bok om hvordan observere barn i aktivitet

Motorisk trening – øvelser for barn, er en lettlest og god bok. Innledningsvis understreker forfatteren at øvelsene som presenteres i boka skal legge grunnlag for fremtidige og effektive bevegelsesmønstre. Det gjelder stabilitet, balanse og kroppskontroll. Barna forberedes også på innlæring av idrettsspesifikke teknikker. Hun understreker også at barna kan ha stort utbytte av øvelsene uansett alder. Hun skriver videre at god planlegging og konsekvente instruksjoner er viktig.

Boka er delt i to deler. I del 1 presenteres viktigheten av at treneren skal ha en visuell evne. Treneren må kunne se, analysere og korrigere barna slik at bevegelsene blir funksjonelle. Hun presenterer alle delene av kroppen, det vil si ryggradslinjen, knelinjen, ankelleddene, øvre og nedre kroppsdel, høyre og venstre side og for- og baksiden, både hvordan disse delene funksjonelt bør være under øvelsene, og hvordan de ikke bør være. Dette presenteres både skriftlig og visuelt med fargeillustrasjoner.

Del 2 presenterer øvelser for barn. Områdene det arbeides spesielt med er bevegelighet, balanse, evne til å skifte retning og kroppsbevissthet. Øvelsene er godt illustrerte, både med bilder av barna, tekst under bildene og i vedlagt cd. Instruksene fra trener til barn er også grundig beskrevet. I tillegg beskrives hva barna til enhver tid trener. Noen ganger avsluttes beskrivelsene med et tips til instruktøren om hva han/hun spesielt bør se etter i barnas utførelser.

Hele 34 øvelser er presentert. Barna trener balanse, styrke, stabilitet, bevegelighet og kroppskontroll; det er øvelser som trener både den statiske og dynamiske balansen, trening av stabiliteten skjer både i kjernemuskulaturen og i nedre og øvre kontrollsone (bein, skulderparti og armer), øvelsene gir bevegelighet i hele kroppen og trening av kroppskontroll og koordinasjon skjer både i forhold til over/underkropp og høyre/venstre side.  I enkelte øvelser trenes det på alle disse elementene.

Dette er en bok jeg absolutt vil anbefale til fysioterapeuter. En styrke for boka er cd’en som følger med. Hvis man er i tvil om hvordan øvelsene skal utføres, kan cd’en studeres. Å se barn i aktivitet på film, gir et bedre bilde av hvordan øvelsene kan og bør gjennomføres enn bare å lese om det. Øvelsene er enkle å gjennomføre, de er morsomme og kan tilpasses enhver alder. En styrke er det også at forfatteren selv er den som viser øvelsene på cd’en.

Tittelen på boka er noe misvisende. Da jeg begynte å lese, var første overskrift, etter en presentasjon av grunnleggende faktorer, visuell evne. Det var ikke barnas visuelle evne det gjaldt, men trenerens. Da skjønte jeg at dette ikke er en bok som bare handler om motorisk trening – øvelser for barn, men også en instruksjonsbok for trenere. Og ikke nok med det, det er også en bok om hvordan observere barna i aktivitetene. Hele del 1 av boka handler om trenerens visuelle evne.

Hvis jeg ser bort fra tittelen, mener jeg boka er meget relevant for fysioterapeutenes praksis med barn. Det å kunne observere barn i gitte situasjoner er ikke enkelt. Det krever både tid og erfaring for å kunne observere, tolke, for deretter å kunne sette i gang tiltak hvis barna skulle trenge det. I denne boken og cd’en, presenteres vi for seks barn. Et perfekt antall barn for å kunne se hver enkelt. Kjempefint å få presentert både det som er riktig og det som er galt utført i øvelsene, slik at man hele tiden kan vite hva man skal se etter.

Om dette er nytt stoff for fysioterapeutene, er jeg usikker på. Men for kommende fysioterapeuter som mangler erfaring i arbeid med barn, er boka en fin innføring i viktigheten av at treneren både skal ha en visuell evne, hvordan analysere og korrigere barna slik at bevegelsene blir funksjonelle og hvordan arbeide med full bevegelighet, balanse, evnen til å skifte retning og kroppsbevissthet.

Stabilitet, balanse og kroppskontroll er viktig for barn i alle aldre. Ikke bare forberedes de på innlæring av idrettsspesifikke teknikker, men motorikken kan også ha betydning for barns selvbilde, helse, språkutvikling og lese- og skrive-innlæring. Denne boka setter fokus på barns forberedelse til et fremtidig idrettsvalg. Jeg sitter igjen med en følelse av at motorikkens betydning for barn, kanskje innledningsvis, kunne vært satt i et større perspektiv. Men for barn som har god motorikk, er dette gode forberedende øvelser for en eller annen idrettslig «karriere».

Anne Berg, Høgskolelektor ved Dronning Mauds Minnes Høgskole

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten