Bok_Salvesen

Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer

Av Katinka Thorne Salvesen, Malin Wästlund

Forlag: Pax forlag

Sider: 275 sider

ISBN: 978-82-530-3819-3

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten nr. 6/2016.

God bok om traumebehandling

En ny, spennende bok og et meget nyttig verktøy for den som selv har opplevd traumer eller fagpersoner som arbeider med mennesker som har opplevd traumer. Den viser hvordan mindfulness og medfølelse kan virke helende på et traumatisert menneske.

Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer er den første norske boken som tilbyr en traumesensitiv tilnærming til trening av oppmerksomt nærvær. Den handler om hvordan man kan forstå psykologiske traumer og kort om de ulike fasene i traumebehandling. Den tar så for seg hvordan man kan bruke mindfulness/oppmerksomt nærvær som innfallsvinkel for å behandle senvirkninger av traumer. Forfatterne legger særlig vekt på viktigheten av å trene medfølelse som en nøkkel til tilfriskningsprosessen.

Boken er delt opp i en teoridel og en praktisk del. Den praktiske delen er lagt opp som en treningsmanual på 15 sesjoner, der de 10 første sesjonene fokuserer på å bygge opp evnen til oppmerksomt nærvær og de fem siste fordyper hvordan man kan trene medfølelse med seg selv og andre. Alle øvelsene finnes som lydfiler som kan lyttes på fra nettet, lastes ned fra nettet og man kan også bruke QR-koder for å gjøre dette enda lettere tilgjengelig.

Forfatterne har bred og lang erfaring fra traumebehandling. Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo og har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. Wastlund er utdannet sivilingeniør og fysioterapeut med videreutdanning innen Kunst- og uttrykksterapi, psykodrama, sensorimotorisk psykoterapi og Mindful Self-Compassion (MSC-lærer). Forfatterne selv sier at boken henvender seg til de som ønsker å trene oppmerksomt nærvær og indre medfølelse selv og til fagpersoner som tilbyr dette som en del av terapi eller trening. Den er spesielt rettet inn mot ettervirkninger av traumer, men kan også brukes og være til hjelp for alle som har vært utsatt for belastninger, stress over lang tid. For fysioterapeuter som arbeider med traumer, mener jeg dette er en svært nyttig og konkret bok. Jeg tenker også at dersom man som fagperson skal bruke treningsmanualen med pasienter, bør man han ha kunnskap om traumeteori fra før og også ha mer kunnskap om, og selv ha praktisert, oppmerksomt nærvær for å kunne formidle dette på en god måte. For de som ønsker å jobbe med dette i grupper, kan man følge treningsmanualen som er konkret og godt beskrevet i boken.

Jeg synes også at forfatterne har klart å beskrive vanskelig teori på en lettfattelig, praksisrettet og inspirerende måte. Traumeteori er et stort fagfelt under stadig utvikling og har fått økende oppmerksomhet de senere årene. Jeg synes at mange av fagbøkene har vært tungleste og vanskelige å forstå. Denne boken er annerledes. Forfatterne formidler temaet lettfattet og klarer å knytte det opp mot praksis på en god måte.

Etter å ha lest boken har jeg fått mye god inspirasjon og trygghet i at vi som fysioterapeuter har mye å bidra med, også inn i dette fagfeltet. Jeg vil med glede og letthet anbefale den til andre med interesse innen dette fagfeltet.

Bente Thon, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten