Medisinsk ordbok

Medisinsk ordbok

Av Magne Nylenna

Forlag: Kunnskapsforlaget

Sider: 559

ISBN: 9788257322168

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 3/2018. 

En uvanlig god og omfattende medisinsk ordbok

Det er mye godt å si om denne boken. Den inneholder så mye mer enn hva jeg er vant til fra medisinske ordbøker. I tillegg til å forklare betydningen av ord for alle slags sykdommer, relaterte undersøkelsesmetoder og medisinske basalfag, er navn på helseforetak og administrativ organisering av helse-Norge inkludert. Legemidler er omtalt både ved preparatnavn og virkestoffer. Henvisning til alle slags yrker innen helsevesenet er omtalt.

Mange sykdommer er oppkalt etter personer, og i boken finnes det korte biografiske henvisninger til opphavspersonene. Ord/fenomener som trenger ytterligere beskrivelse er ledsaget av enkle og gode illustrasjoner. Latinske ord er forklart enkelt på norsk i den grad dette lar seg gjøre.

Før du tar boken i bruk anbefaler jeg å lese Magne Nylennas introduksjon over ca. to og en halv side. Her får du en god forklaring på hva som kan forventes å finne i boken.

Tidligere ble engelske ord og utrykk direkte overført til norske forhold.  Etter hvert har norske skrivemåter kommet til, noe som samsvarer bedre med norsk språk. I stedet for thorax kan det skrives toraks.  Hvis det finnes gode dekkende norske ord i stedet for utenlandske, foretrekker forfatteren de norske. Et eksempel på dette er nakkesleng kontra whiplash.

Boken er solid innbundet, noe som er viktig for et oppslagsverk. Den tåler mange års bruk, og teksten er godt leselig på hvitt papir med god kontrast mellom sorte bokstaver og hvit bakgrunn. Alt er lett forklart, siden boken også er beregnet for personer uten medisinske forkunnskaper.

I tillegg til den fysiske boken, får man fri tilgang et halvt år til ordnett.no. Der kan man slå opp på samme måte som i den fysiske boken. I tillegg følger det med gode artikler om språkvett og minigrammatikk. Begge deler kan være nyttig.

«Medisinsk ordbok» er en viktig bok for fysioterapeuter, av mange grunner. Ikke minst når man skal skrive rapporter, journaler og liknende med hensyn til rettskrivning, men også for å finne dekkende norske ord og uttrykk i stedet for utenlandske. Dette siste vil være med på å minske avstanden mellom medisinsk personell, pasienter/pårørende og andre som av interesse ønsker å lese det nedskrevne.

Boken er et godt utgangspunkt for god pasientkommunikasjon.

Einar HafsahlSpesialist i psykomotorisk fysioterapi

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten