MI

MI – motiverende samtaler. En praktisk håndbok for eldreomsorgen

Av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz

Forlag: Gyldendal akademisk

Sider: 115

ISBN: 9788205492424

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 4/2017. 

Samtaler i eldreomsorgen – nå også i bokform

Det er med ujevne mellomrom fokus på kvaliteten i eldreomsorgen og med endra ujevnere mellomrom fokus på hvordan helsepersonell legger til rette for eldres deltakelse. Forfatterne av denne boken ønsker å trekke den evidensbaserte samtalemetoden MI, som passer i sammenhenger der man ønsker å få god kontakt, forstå og samarbeide med en person eller å stimulere personen til å endre sin atferd eksplisitt, inn i eldreomsorgen. De viser hvordan MI kan brukes i mange sammenhenger innenfor eldreomsorgen, også i det praktiske hverdagsarbeidet. I boken presenterer de hvordan metoden engasjerer den eldre i løsningen av problemer i eget liv gjennom å lokke fram motivasjon og ressurser.

Dette er hva jeg velger å kalle en praktisk håndbok og den presenter MI på en enkel og oversiktlig måte. Boken gir leseren en grunnleggende forståelse av metoden og hvordan den kan tilpasses den enkeltes situasjon. Bokens eksempler er hentet fra virkelige situasjoner der man ønsker å motivere noen til å aktivere seg i hverdagen, øke den fysiske aktiviteten eller motivere til å engasjere seg i eget liv.

Er så dette en bok fysioterapeuter bør finne plass til i bokhyllen? Tja. MI kan være et nyttig verktøy, ikke minst i fysioterapi. Sett i lys av Tone Elise Eng Galåens reportasje «Endringskoden» i Fysioterapeuten nr. 8/16, er ikke MI en metode fysioterapeuter har utstrakt kunnskap om og erfaringer med. Med det som bakteppe, vil jeg tro at fysioterapeuter kanskje trenger mer grunnleggende kunnskap om metoden for aktivt å kunne anvende motiverende samtaler. Hvis en slik håndbok, direkte relatert til enkelte brukergrupper, kan motivere noen til å lære seg MI, bør man kanskje rydde plass til denne boka og anvende den aktivt, gjerne sammen med kollegaer som en endring av praksis. Da kan man utvikle en metode som kan bidra til at fysioterapeuter i større grad anvender samtalen for å få pasienter til å åpne seg. Det viktigste er at fysioterapeuten er interessert i pasienten som person, da vil nye dører åpne seg, uavhengig av metode. 

Hilde Sylliaas, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten