Læringsorientert fysioterapi

Læringsorientert fysioterapi: Teori og praksis

Av Britt Fadnes, Kirsti Leira, Per Brodal

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 185

ISBN: 978-82-15-02118-8

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Viktig bok om hvordan vanlige hverdagslige bevegelser kan bedre helsetilstanden

Hvordan kan nevrobiologisk kunnskap om hjernen anvendes på kliniske problemer i fysioterapi? Hvordan kan hjernen stimuleres for en best mulig kroppslig funksjon? Hva er den mest hensiktsmessige trening for pasienter med blant annet kroniske kroppslige smerter, redusert energi, svimmelhet, angst og uro? Forfatterne vil gjennom teori og praksis legge grunnlaget for en ny terapeutisk tilnærming til muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser.

Britt Fadnes og Kirsti Leira er fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Begge har lang klinisk erfaring og jobber nå i psykiatrien, henholdsvis i Molde og Levanger. Per Brodal er professor emeritus i nevroanatomi ved universitetet i Oslo. Nåværende bok er en videreføring av to tidligere bøker av de samme forfatterne.

Boken er i to deler. Brodal har skrevet de første førti-to sidene fordelt på syv kapitler. Andre del på omlag hundre sider er skrevet av Fadnes og Leira. Sentralt i boken er den betydning kroppslig balanse har for utførelse av alle praktiske gjøremål og hvordan  trening skal foregå for å bedre balansen.

Brodal skriver om hvordan  ulike nettverk i hjernen samarbeider ved bruk kroppslig aktivitet. En overbelastning av enkelte nettverk kan forstyrrer funksjonen i andre nettverk.  Når tenkningen/grublingen blir for omfattende, kan svimmelhet oppstå som følge av at overaktivitet i et nettverk blir for stor og hindrer et annet nettverk i å fungere optimalt.

Læringsorientert fysioterapi er basert på at pasienten skal lære visse verktøy med veiledning av fysioterapeut, og at pasientene etter hvert skal bli selvdrevne. Disse verktøy tar utgangspunkt i  hverdagslige bevegelser. Det handler blant annet om å reise seg fra seng, fra sittende – og opp  til stående stilling og videre til gange. Alt skal skje i et jevnt og rolig tempo. Kontakten med egne hender er viktig og hendene nyttes også ofte i en taktfast bevegelse for å sette resten av kroppen i gang i jevn og uavbrutt rytme. Pasienten gir seg selv kommando og må være mentalt til stede under utførelsen. Verktøyene inneholder også en øving knyttet toalettfunksjon, stå og ta av seg sokker og mye mer. Brodal påpeker viktigheten at all praktisk læring må trenes nært opp til den aktuelle hverdagslige situasjon med sviktende funksjon. Sentralt i prosessen er å oppnå god balanse i bolen og at pasientene skal stå godt på beina gjennom god kontakt med bakken. Bruk av synet for å skaffe kroppslige balanse anses ugunstig. Pasientene skal heller basere seg på proprioceptiv stimulering som grunnlag for god balanse. Behandling foregår som regel hver annen eller hver tredje uke over ti til femten ganger og mellom hver gang øver pasientene hjemme.

Undersøkelse av pasientene er  relatert til de hverdagslige funksjoner. En balansepute brukes i forbindelse med å teste ut balanse i stående stilling. Selv om forfatterne har bakgrunn i psykomotorisk fysioterapi, har de fjernet seg mye fra denne behandling. Intensjonen er å lage en helt ny tilnærming. Læringsorientert fysioterapi  skiller seg også mye fra annen fysioterapi gjennom ikke å utføre lokale undersøkelser. Massasje og/eller avspenning i liggende – og sittende stilling brukes ikke. Dette anses som passiv behandling.

Boken henviser også til en egen nettside med  videoer av  Brodal sine foredrag, gjennomgang av de ulike verktøyene og filmer fra barns ulike stadier av motorisk utvikling. Kunnskap om barns motoriske utvikling er med på å danne basis for læringsorientert fysioterapi.

Boken kan anbefales. Den er lettlest. Jeg tiltales av forfatternes vektlegging av hverdagslige bevegelser som grunnlag for behandling. Deres forståelse om at forstyrrelser i hodet, som følge av blant annet multitasking, kan gjøre kroppen stiv og anspent er tankevekkende. Jeg tenker at dette er relevant for mange av de pasientene fysioterapeuter møter i sin praksis. I boken beskrives flere kasuistikker der læringsorientert fysioterapi har vært vellykket uten at annen behandling har hjulpet. Brodal skriver sjeldent enkelt og klart om kompliserte nevrobiologiske forhold. Hans del av boken kan leses med stor nytte også uavhengig av bokens siste del.

Einar Hafsahl, Fysioterapeut

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten