Kvalitativ metasyntese

Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag

Av Kirsti Malterud

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 168

ISBN: 9788215028903

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 2/18. 

Viktig bok om kvalitativ forskningsmetodikk

Kirsti Malterud har mye av æren for at kvalitative metoder har blitt introdusert i medisinsk forskning i Norge. Malterud, som er seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og professor i allmennmedisin, tar metodene videre og har publisert en bok om kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Kvalitativ metasyntese er «en samlebetegnelse for forskningsmetoder for identifikasjon, oppsummering og syntese av kvalitative studier om forskjellige problemstillinger».   Gjenbruk og bærekraftig forvaltning av kunnskapsressursene er et viktig anliggende for Malterud, og hun gir her et viktig bidrag i hvordan dette kan gjøres. I boka gis en innføring i hvordan man kan gå frem for å skaffe seg oversikt over eksisterende kvalitativ forskning og bygge på denne – med et kritisk blikk. Kvalitativ metasyntese kan anvendes som forarbeid til egen kvalitativ studie, som en metode i seg selv til å generere ny kunnskap, og i kombinasjon med kvantitative metoder. 

Les hele anmeldelsen i Fysioterapeuten eblad

 Gro Jamtvedt, Dekan Fakultet for helsefag og Marianne Aars, studieleder, Institutt for Fysioterapi, OsloMet - Storbyuniversitetet

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten