Bergem

Kropp og sinn: Kroppen i psykoterapi

Av Anne Kristine Bergem

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 203

ISBN: 9788205497344

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 5/2017.

Praksisnær bok om kropp og sinn

Boken består av 11 kapitler. Blant forfatterne er det flere psykologer, psykiatere og to psykomotorikere. Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er omtalt av psykomotoriker og førstelektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Gretland. Psykomotoriker Kirsten Kabbe Ytterbø har skrevet tre små betraktninger om forholdet mellom kropp og sinn. Disse er lagt inn mellom kapitlene.

Anne Kristine Bergem, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening, har skrevet introduksjonen med en kort omtale av de andre kapitlene.  Hun ga de 11 forfatterne fire spørsmål å reflektere over. «Hvor blir det av kroppen i terapien?» «Hvordan gir kroppen uttrykk for våre følelser?» «Hva skjer med kroppen i terapi?» «Hvordan forholder du deg som terapeut til at pasienten har en kropp?».

Psykiater Per Vaglum lærte om forholdet mellom muskelspenninger, respirasjon og psykiske vansker på Nic Waals institutt og ved psykiatrisk avdeling, Ullevål sykehus. Gjennom observasjoner av kroppens måte å uttrykke følelser på, har Vaglum videreført sitt arbeid med klienter. Han gir gode eksempler på hvordan han har brukt dette i arbeidet med klienter. Vaglum omtaler også bruken av PMF innen psykiatrien.

Psykolog Jon Sletvold skriver om den karakteranalytiske tradisjonen, som han tilhører og som springer ut av Freud og W. Reich sitt arbeid. Han gjør rede for Reich sin tenkning omkring kropp.

«Ordene kan lyve, men kroppsuttrykket lyver aldri.»

Rigmor Galtung og Juni Raak Høiseth har begge erfaringer som psykiatriske pasienter og har bidratt med hvert sitt kapittel. Galtung har en bipolar lidelse og er blitt medisinert. Hun skriver om bivirkninger som har ført til overvekt og skamfølelse, og om sitt vanskelige forhold til egen kropp. Høiseth har slitt med spisevegring og et vanskelig forhold til egen kropp siden hun var en ung jente. Kapittelet inneholder interessante beskrivelser av møtet med forskjellige behandlere og deres ulike forståelse av hva slags hjelp hun trengte. Åpenbart har noen forstått og møtt henne bedre enn andre.

Psykolog Line Inderevoll Stänicke skriver om selvskading. Hva kan selvskading være uttrykk for? Ofte mangler personen ord for vanskelige situasjoner. Selvskading kan også gi en spenningsreduksjon, og det kan være en måte å straffe seg selv på for å nevne noen av årsakene som omtales i kapittelet. Forfatteren forteller om møtet med klienter, og hvor krevende det kan være å skape gode relasjoner til klienter.

Psykolog Svein Øverland skriver om ansiktet og beskriver hvordan makt utøves ved bruk av blikket. Hvordan en person stirrer en annen person til taushet og hvordan en annen avvises ved at han/hun blir snudd ryggen til.

Psykiater Finn Skårderud er blant annet opptatt at vi må bli mer opptatt av den sansende og erfarende kroppen, dette i sammenheng med Merleau–Ponty sin filosofi.

Anne Gretland skriver om PMF-tradisjonens opphav og utspring, om hvem som kan ha nytte av behandling, og hva undersøkelse og behandling går ut på. Mye og viktig plass får hennes omtale, gjennom gode praksisbeskrivelser, av det relasjonelle mellom pasient og terapeut og hvordan pasienten blir trukket aktivt inn i behandlingen.

Tannlege Tiril Willumsen tar for seg utrygge/traumatiserte pasienters tap av kontroll når de blir liggende bakoverlent i tannlegestolen. Pasienter som har opplevd orale overgrep, som i tilfeller av seksuelle overgrep, kan det bli særlig vanskelig for med behandling inne i munnen. Angsten for tannlege kan føre til at mange pasienter utsetter tannlegebesøk og får dårlig tannhelse av den grunn.

Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad beskriver psykoterapiens kliniske helsepsykologiske tilnærming til pasienter med somatisk sykdom. 

Kapitlene i boken beskriver viktigheten av det gode relasjonelle forholdet/samspillet mellom pasient og terapeut for en vellykket terapi. Tekstene kan bidra til økt forståelse av sammenheng mellom kropp og sinn/muskelspenninger og respirasjon. Det kommer frem mange aktuelle problemstillinger i praksis som vil angå fysioterapeuter generelt. Bokens styrke er alle de praksisnære beskrivelser som vil være til nytte og ettertanke.

Einar Hafsahl, spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten