Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

Av Hans Petter Faugli, Nils Gunnar Juel, T C Ludvigsen

Forlag: Fagbokforlaget

Sider: 290

ISBN: 9788245024753

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 4/2019. 

Systematisk og oversiktlig om klinisk undersøkelse

Boken er skrevet for de yrkesgruppene som utfører diagnostikk og behandling av plager i muskel- og skjelettsystemet. Forfatterne beskriver kliniske undersøkelser av de ulike kroppsregionene og nervesystemet. I tillegg presenteres det kasuistikker og nettressurser der undersøkelsene vises kort i videoer.

Boken anbefales til fysioterapeuter som jobber med undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet. Boken kan fungere som et raskt oppslagsverk i en hektisk hverdag på klinikken. Videre er boken ideell for studenter som ønsker å bli bedre på undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet.

Innholdet i undersøkelsene som presenteres er valgt ut fra vitenskapelige kriterier, systematiske oversikter og spesialister på tvers av ulike yrkesgrupper. Testene som presenteres i boken reflekterer det som anbefales av nylige utgitte systematiske oversikter. Jeg mener boken godt presenterer innholdet i en undersøkelse utført av oss fysioterapeuter i 2019. Videre er testene godt beskrevet med tekst og illustrasjon. Dette er utført på en oversiktlig måte med kapitler for hvert enkelt ledd. I tillegg er det da tilgang på videoer slik at utførelse av testene kan studeres.

Den systematiske inndelingen i boken, oversikt over testene, videoene og kasuistikker gjør at dette er en svært god bok for studenter. Boken kan for de mer erfarne terapeutene brukes som et oppslagsverk i en travel hverdag hvor det er behov for å raskt søke opp relevante undersøkelser for et ledd.

Forfatterne har valgt å bruke kildereferanse til artikler som kan søkes opp hvis man ønsker å vite mer om testene som er presentert. Referansene ligger bakerst i boken. Til en fremtidig bokutgave hadde jeg ønsket meg en enklere måte å raskt friske opp verdien til undersøkelsen jeg ønsker å utføre. Flere utenlandske undersøkelsesbøker for ortopediske tester gjør dette på en enkel måte uten å ta for mye tekstplass. Hvis boken skal fungere som et oppslagsverk, er det nyttig raskt å kunne vurdere sensitivitet, spesifisitet og diagnostisk nøyaktighet uten å søke opp en artikkel.

Dette er en god fagbok å ha tilgang til for alle fysioterapeuter som jobber med undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet. Boken er fin for studenter som skal arbeide i klinikken. For de mer erfarne terapeutene så er dette en god bok å ha liggende i bokhylla for å raskt kunne friske opp innholdet til en undersøkelse.

Anne Marie Meyer-Myklestad, manuellterapeut

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten