Juel_bevegelsesapparatet

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

Av Hans Petter Faugli, Nils Gunnar Juel, Tom Clement Ludvigsen

Forlag: Fagbokforlaget

Sider: 333

ISBN: 9788245012217

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 6/2012

En håndbok for klinikere

Forfatterne av boken har i en årrekke arbeidet innen fagfeltet muskel‐og skjelettplager, med bred klinisk erfaring i tillegg til at de nå er aktive forskere. Med seg har også forfatterne andre kjente spesialister, Torstein Husby og Tomm Kristoffersen med viktige bidrag innen albue, hånd og fot. I denne boken har de trukket ut det som er av evidensbaserte kliniske undersøkelser innen dette fagfeltet, kombinert med erfaringsbasert kunnskap og undersøkelser fra tidligere lærebøker. Boken er en oversiktelig og relevant håndbok i kliniske undersøkelser for alle type klinikere og studenter innen dette fagfeltet.

Å oppsummere relevante kliniske undersøkelser for muskel‐og skjelettplager på 333 sider gjør at hver undersøkelse blir kort beskrevet. Ønsker man en mer utdypning eller diskusjon rundt betydningen av funn i undersøkelsene, må leserne hente dette i andre kilder. Boken er oversiktlig bygget opp, inndelt i de ulike kroppsregionene. Forfatterne tar oss gjennom de relevante undersøkelsene som gangen i en klinisk undersøkelse, men undersøkelse av bevegelsesutslag, før krafttester og deretter mer spesifikke tester og funksjonstester. Nevrologiske tester er plassert i eget kapittel. I kapittelet om funksjonstesting er enkelte såkalte funksjonstester plukket ut og beskrevet, noe som er spennende i seg selv. Dette temaet er imidlertid et veldig aktuelt tema og interessefelt for de fleste klinikere, som jakter på gode funksjonstester. Hva er en god funksjonstest og i forhold til hva? Hvilken funksjon ønsker vi å teste og hva er verdien av testene beskrevet her? Min personlige mening er at kapittelet i denne boken ikke gjør meg mye klokere rundt dette, og vi kan stadig diskutere verdien av for eksempel testen Frontplanke. Kan denne gi oss svaret på hvordan en pasient fungerer i sitt arbeid eller hverdag, og i så fall hvor funksjonell er den da?

Forfatterne trekker frem ulike kasuistikker under hvert kapitel, som for enhver kliniker er spennende. I en oversiktsbok som dette ville jeg isteden prioritert mer plass til tolkning av funn i hver undersøkelse. Ønsker man kasuistikker i tillegg, kunne man løst dette med en del 2 for klinisk resonnering. Boken har et eget register, er markert i siden etter temaer som gjør den til et enkelt oppslagsverk i en klinisk hverdag. Bruk av ulike farger per tema og innrykk med utskjæring kunne bidratt til at det ble enda enklere å finne frem. Hvordan hver undersøkelse utføres er godt beskrevet og i de fleste tilfellene supplert med bilder. Er man fremdeles usikker, har forfatterne også en tilhørende nettressurs, der undersøkelsene vises i korte videoer.

Forfatterne gir oss gjennom denne boken en god oversikt over de viktige og mest aktuelle undersøkelsene i en klinisk hverdag. Ønsker du å rydde i kaoset over alle de kliniske undersøkelsene som finnes, er dette boken som kan gjøre det lettere å orientere seg. Et enkelt og godt referansemiddel til utførelse av undersøkelser. 

Guri Midtsundstad

MSc Fysioterapeut, Hernes Institutt og

Elverum Håndball Herrer Elite

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten