Bunkan Berit H.

Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bulow- Hansen-tradisjoner i Norge

Forlag: ABM-media AS

Sider: 450

ISBN: 978-82-93298-0

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 5/2015.

Obligatorisk historiebok i Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF)

Berit Heir Bunkan var elev av  Aadel Bulow-Hansen, er utdannet både  fysioterapeut og psykolog. Doktorgraden i filosofi tok hun ved medisinsk fakultet i en alder av 73 år. Hun ble slått til ridder av St. Olavs orden 1.klasse i 2004 for sin innsats med etableringen av Norsk psykomotorisk fysioterapi. Heir Bunkan har viet sitt liv til faget, og har lagt ned betydelig arbeid med skriftlig dokumentasjon, i tillegg til å ha utarbeidet Den ressursorienterte kroppsundersøkelsen (ROK). 

Heir Bunkan tar oss med på en historisk reise gjennom hele den psykomotoriske utviklingen, fra Wilhelm Reich til Braatøy og Bulow-Hansen, og frem til 2006. Med utgangspunkt i egne erfaringer og oppsamlet skriftlig materiale gjennom 60 år i fagets tjeneste, presenterer og utdyper Heir Bunkan fagets grunntenkning om forståelsen av kropp og psyke som en enhet.  Store deler av boken handler om sentrale personer i fagutviklingen, og hvordan deres tenkning har påvirket og dratt i ulike retninger. Boken gir også et klart blikk på utviklingen fra å være mester-svenn-modell på 1960 tallet, til videreutdanning ved HiO fra 1994, og diskusjon om master. Likedan beskrives utviklingen fra å være en interessegruppe med løs struktur til en faggruppe forankret i Norsk Fysioterapeutforbund. Sist, men ikke minst presenterer Heir Bunkan utfordringer for fagets fremtid, det være seg faggruppen, videreutvikling av Braatøy og Bulow-Hansens tradisjon, fagpolitikk og markedsføring.

Å skrive en faghistoriebok, med så mange bidragsytere og utvikling over tid, står det stor respekt av. Å presentere personer sammen med portrettbilde, hjelper oss å feste oss til dem vi leser om. Måten boken er bygget opp på, gjør at man får en opplevelse av å gå frem og tilbake i tid gjennom hele boken. Man leser nåtiden i lys av historien, akkurat slik en arbeider i psykomotorisk fysioterapi. Kroppen er vår historieforteller. Kroppen husker det vi har glemt. Å forløse etablerte forsvarsmønstre krever frigjøring av muskelspenninger, pust og bevegelser. Utfordringen er å balansere dette med integrering av følelser og bevisstgjøring av erfaringer hos pasienten. Heir Bunkan kaller psykomotorisk fysioterapi for kroppspsykoterapi, og som utøver i faget i over 20 år, kan man kjenne seg hjemme i den betegnelsen.

Selv som godt etablert psykomotoriker, var det interessant å få oppleve tilbakeblikk og det store overblikket over vår faghistorie. Heir Bunkan holder på leseren fra første side, og man drives fremover av ren nysgjerrighet om man kan historien aldri så godt. Heir Bunkan viser at hun er opptatt av alle typer ressurspersoner i faget, det være seg metodetenkere, fagpolitiske, organisatoriske og grasrotjobbere. Det viser hennes rike omfang av persongalleri hun presenterer i boken.

Heir Bunkan uttrykker bekymring for fremtiden til Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF). Hun er tydelig på at fagets vekst og fremtidige plass i helsesystemet, er avhengig av innsikt i politikk innen helse, høgskole og universitet. Hun er også klar på at utøverne i NPMF må bli flinkere til å markedsføre hva utdanningen innebærer, og være synlige i det tverrfaglige miljøet. I en travel hverdag der henvisningene strømmer på, er det lett å ignorere dette sentrale budskapet. Hvis man strekker seg ut mot samfunnet i stedet for å gjemme seg inne på kontoret, kunne det kanskje åpne seg flere øyne mot NPMF, eksempelvis fra politikere og samarbeidspartnere. En sentral plass i helse-Norge krever flere stillinger. Det handler om å gjøre seg unnværlig. Ta plass og ansvar. Slik som å ta primærkontaktrollen og installere helsenett.

Heir Bunkan er klartenkt og fremsynt, og har tatt del i de fleste utfordringer faget har vært igjennom. Fremtidens psykomotorikere har all grunn til å ta både det historiske løpet og bekymringsmeldingen på alvor, ellers risikerer vi å havne i jungelen av alternative behandlingsformer.

Boken er sterkt å anbefale til alle fysioterapeuter, og andre som interesserer seg for hvordan fysioterapeuter arbeider med kroppspsykoterapi.

En stor takk til vår ubestridte nestor Berit Heir Bunkan.

Inger Anita Herheim, Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF)

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten