Forskningskommunikasjon

Forskningskommunikasjon - Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere

Av Audun Farbrot

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Sider: 180

ISBN: 978-82-02-41179-4

Bokanmeldelse

Kun på nett

Bli bedre til å dele kunnskapen din! 

Mye forskning og fagkunnskap forblir interne hemmeligheter. Det ønsker Audun Farbrot å gjøre noe med. Gjennom varierte eksempler og konkrete råd viser han at det er både mulig, meningsfullt og morsomt å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig for flere. Her er det idéer å hente for alle som kommuniserer, uavhengig av fagfelt og erfaring. 

Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver og har lang erfaring med allmennrettet forskningskommunikasjon. I denne håndboka deler han villig av egen kunnskap og erfaring for å utfordre, inspirere og gjøre flest mulig i stand til å dele egen forskning og faglig innsikt. Slik håper han å bidra til økt tilgang til relevant og interessant forskningskommunikasjon for et større publikum. 

Forskningskommunikasjon tar utgangspunkt i norske forhold og er rettet mot forskere, kommunikasjons­rådgivere og studenter på master- og doktorgradsnivå. Forhåpentligvis er mesteparten av innholdet allerede kjent for kommunikasjonsrådgivere flest. Boka vil derfor trolig være til større nytte for fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap om hvordan de kan formidle og kommunisere. Etter min mening kan den være aktuell både for dem som har liten erfaring med kunnskapsdeling, men som har lyst til å begynne, og for dem som er vant til delta på ulike arenaer, men som ønsker inspirasjon til å videreutvikle seg. 

Teksten i boka er systematisk og oversiktlig bygget opp, med tematisk avgrensede kapitler. Den egner seg derfor godt til å leses stykkevis og delt eller brukes som oppslagsverk etter behov. Blant annet viser forfatteren hvordan du kan velge ut og spisse budskap, målgrupper og måter å kommunisere på. Han gir også råd om hvordan du kan samarbeide med kommunikasjonsrådgivere og media eller gjennomføre egne arrangementer for å dele kunnskapen din. 

Boka er lett å lese og rikt illustrert med eksempler. Selv om en del av disse tar utgangspunkt i større kunnskapsbedrifter, vil de fleste også være overførbare til mindre fagmiljøer og enkeltpersoner.

Her finnes også en lang rekke oppskrifter, oversikter og sjekklister for å hjelpe deg i gang, for eksempel;

  • Hvordan skape gode fortellinger om forskning
  • Oversikt over artikkelsjangre som egner seg for kunnskapsformidling
  • Ti bud for å komme på trykk med kronikker og debattinnlegg
  • Ti tips for å bli mer interessant for publikum
  • Ti råd for å kommunisere forskning og fagkunnskap i sosiale medier 

Mange av disse rådene er også tilgjengelige på forfatterens blogg (http://forskningskommunikasjon.com). 

Forfatteren har tilegnet boka til engasjement og lidenskap. Dette kan være effektive egenskaper når man skal kommunisere. Det hjelper definitivt å brenne for det du forteller om. Det gjør Farbrot i denne boka. Ekstra glødende er engasjementet for at fagformidlingen ikke bare må skje som enveis overføring av kunnskap fra eksperter til folk utenfor fagfeltet, men også gjennom dialog mellom ekspertene og samfunnet. 

Jeg stiller meg helhjertet bak forfatterens oppfordring om at forskere og fagpersoner bør delta aktivt i folkeopplysning og samfunnsdebatt, og anbefaler boka til dem som tar utfordringen.

Mona K. Haug, kommunikasjonsrådgiver ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger og masterstudent i faglitterær skriving med fordypning i populærvitenskapelig forskningsformidling