Første skritt

Første skritt - Undersøkelsesmetoder for fysioterapeuter

Av Anne Riiser Svensen, May L. T. Ringvold

Forlag: Fagbokforlaget

Sider: 289

ISBN: 978-82-450-1550-8

Bokanmeldelse

Fysioterapeuten 6/2015. 

God og oversiktlig innføring for fysioterapeuter

Det første steget inn i fysioterapifaget kan virke uoversiktlig og omfattende. Mye skal læres om fysiologi, anatomi, biomekanikk og undersøkelse av pasienter. Det er en mengde litteratur å velge mellom, både av bøker og artikler. Boka Første skritt er ment som en innføring i undersøkelsesmetoder for fysioterapeuter. Den gir et oversiktlig innblikk i de ulike delene av en undersøkelse, fra anamnese til praktisk undersøkelse, samt klinisk resonnering som gjøres underveis. De første kapitlene starter med generell undersøkelse, og de neste går videre inn på spesifikke kroppsdeler og ledd. Språket er lettforståelig, uten for mye bruk av faguttrykk som kan være vanskelig for nye i faget. 

I den reviderte utgaven har forfatterne introdusert ICF, og det er god forklaring på smertemekanismer og hvordan dette kan påvirke funksjon. Postural kontroll blir også beskrevet og vektlagt i undersøkelsen. Kapitlene som omhandler undersøkelse av forskjellige kroppsdeler er bygd opp med forklaringer på palpasjon og testing, samt beskrivelse av den vanligste patologien. Det er egne kapitler for vinkelmåling og benlengdeforskjell, som bidrar til å standardisere fremgangsmåter slik at målinger blir mer reliable. I de siste kapitlene av boka er undersøkelsene konkretisert ved hjelp av kasuistikker der klinisk resonnement blir vist i praksis. Dette mener jeg er til god hjelp for å lære om vurderinger og valgene av videre undersøkelse ut i fra funn underveis.

Boka fungerer godt i forbindelse med undersøkelse av pasienter, og den forklarer godt hvordan forskjellige tester skal gjøres og tolking av disse. Tegningene og bildene er gode, og selv om boken hovedsakelig henvender seg til studenter, kan den godt brukes som et oppslagsverk til ferdig utdanna fysioterapeuter. Alle kapitlene i boka har referanser som er lett tilgjengelige for videre lesning. Det er ikke nødvendig å lese alle kapitlene i rekkefølge og den er lett å finne fram i om en trenger en rask oppfriskning.  

Totalt sett virker boka som en god og oversiktlig innføring i undersøkelse for fysioterapeuter. Den er et godt supplement i undervisningen av undersøkelsesmetodikk og et godt oppslagsverk for den ferdig utdanna fysioterapeut. Det at boka er på norsk, med et lettleselig språk, syns jeg er en stor fordel. Boka kan derfor anbefales til studenter og andre fysioterapeuter som ønsker en lettforståelig og oversiktlig bok om undersøkelse og klinisk resonnering.    

Forfatterne av boka, May L.T. Ringvold og Anne Riiser Svensen, er begge høgskolelektorer og arbeider ved fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Anders-Otto Plassen, Fysioterapeut MNFF, Sogndal

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten