Flerstemt veiledning

Flerstemt veiledning

Av Asbjørn Kärki Ulvestad, Freja Ulvestad Kärki

Forlag: Gyldendal Akademisk

Sider: 372

ISBN: 978-82-05-42389-3

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 5/2013

En annerledes bok om veiledning

”FLERSTEMT veiledning” er en bok som tar opp og problematiserer vedtatte sannheter og gjeldende praksis i veiledningsfaget. Nyere forskning innen veiledning er også belyst flere ganger.  I boka har redaktørene invitert flere bidragsytere til å fortelle om egne veiledererfaringer og hva de selv syns er viktig i veiledning. Bidragsyterne representerer flere fagfelt, slik som psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og ledelse, forskning og filosofi.

De to redaktørene er Freja Ulvestad Kärki og Asbjørn Kärki Ulvestad. Hun er utdannet psykolog med flere spesialiteter innen klinisk psykologi. Hun har i flere år arbeidet som helsebyråkrat, nå som prosjektleder i Helsedirektoratet. Han er cand. mag. og klinisk sosionom, og arbeider som spesialkonsulent ved Sykehuset Østfold.

Boka henvender seg til de som fra før vet litt om fagfeltet veiledning. Dette er ikke en lærebok, men en fagbok om veiledning med tverrfaglig tilnærming. Leserne inviteres til å foreta en reise på kryss og tvers i veiledningens landskap. Boka er organisert med 16 kapitler skrevet av forskjellige forfattere. Den er delt inn i fem deler der hver av delene presenterer ulike turforslag. Redaktørene sier selv at det ikke er ”en rød tråd” i disse inndelingene. Hvert kapittel kan leses for seg, og referansene er skrevet for hvert kapittel. Et kapittel er på svensk, og en av dialogene mellom redaktør Freja Ulvestad Kärki og en psykologspesialist er på engelsk. 

Kapitlene har tema som favner vidt. Et kapittel tar for seg veileding som profesjon og belyser noe av den kompleksiteten som veiledning er vevd inn i. Videre belyses for eksempel tema som personlig kompetanse, og makt i og rundt veiledningsrommet. Vi følger veilederes møte med seg selv gjennom videoopptak og transkripsjon, og ser på veiledning som utviklingsledelse i endringsutsatte organisasjoner.

Som helhet favner boka mange interessante temaer. Det stilles mange gode spørsmål når det gjelder faget veiledning; både hva veiledning er eller kan være og hva det brukes til. Når jeg leser boka, syns jeg det er skrevet for mye om veiledning av psykologer som er i spesialistutdanning. Jeg kjenner meg ikke igjen i den måten denne type veiledning beskrives på. Dette er kanskje naturlig, siden flere av bidragsyterne er psykologer og beskriver den veiledning de fikk som psykologistudenter og slik denne veiledningen gis i dag.

Sammensetningen av kapitler og deler er for meg noe rotet. Dersom jeg skal bruke redaktørenes måte å beskrive på, så er boka med sine turforslag beskrivelse av turer som går i kupert terreng. De kapitlene som er minst interessante for meg eller der jeg kjenner meg minst igjen, oppleves av og til som å forsere tunge fjellsider. Samtidig er noen av kapitlene som turer i lett terreng med nydelig vær og god utsikt. Her er stoffet veldig gjenkjennbart og refleksjonene gode. Jeg har også noen ganger stoppet opp midt i teksten og reflektert over hva jeg gjør selv når jeg er veileder. Dersom jeg har forstått redaktørene riktig, var dette noe av hensikten med boka. Jeg anbefaler boka for alle som har noe erfaring fra veiledningsfaget, det være seg som studentveileder, kollegaveileder eller veileder i andre sammenhenger. Noen av kapitlene kan også ha interesse for studenter eller fysioterapeuter som er i spesialisering. 

Berit Vold Eidem

Fysioterapeut, spesialist i allmenn fysioterapi

Master i helsefag

Fræna Fysikalske Institutt, Elnesvågen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten