Explain Pain Supercharged

Explain Pain Supercharged

Av David Butler, Lorimer Moseley

Forlag: Noigroup Publications (2017)

Sider: 244 + illustrasjoner

ISBN: 978-0-6480227-0-1

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse i Fysioterapeuten 8/2017.

Explain Pain Supercharged innfrir de høye forventningene, og litt til

Klinikernes manual

Moseley og Butler høyner lista nok engang som noen av de fremste formidlerne i «bransjen», og gjennom konseptualiseringen av deres «Explain Pain (EP) revolusjon». Der boken Explain Pain fra 2003 og Explain Pain Handbook: Protectometer fra 2015 var skrevet for å hjelpe pasienter å forstå sin personlige smerteopplevelse, er EPS skrevet for studenter, klinikere og forskere som ønsker å gå dypere inn i smertens komplekse biologi. Noe kompetanse i bunn er nødvendig før man leser denne boken, for den er skrevet for å lære klinikere å undervise. Boken går grundig til verks for å gi et bærekraftig grunnlag til å forstå, utvikle og anvende kommunikasjon om smerte. Du vil hele tiden ta deg selv i å reflektere over egen kunnskap, forståelse og praksis, og det går nesten ikke en sides lesning uten å filosofere over nye og bedre måter å anvende konseptene på i daglige praksis. Du trenger ikke lese deres tidligere utgivelser for å lese denne, men den inneholder tung kryssreferanse til de tidligere bøkene, så det kan være hensiktsmessig å lese dem også - eller ha dem tilgjengelig.

Formidlingskunst

Når man leser, hører man nærmest de entusiastiske fortellerstemmene til Moseley og Butler som geleider deg gjennom boken. De vil virkelig at du skal forstå hva de prøver å formidle, og de lykkes til fulle gjennom brilliant demonstrasjon av essensen i å forklare (Explain). Boken er delikat bygd opp og fanger interessen umiddelbart, med korte avsnitt med forklarende catchy overskrifter. Innholdet har en utmerket pedagogisk framdrift, og er visualisert gjennom animasjoner og diagrammer som fargelegger innholdet og rydder i mengden av informasjon. Ingen detaljer er tilfeldige. Ta for eksempel bildet som pryder forsiden: en metafor for hvilke nye høyder den biopsykososiale modellen tar oss ved å minne oss på hvor sammensatt og sammenkoblet vi er - en kombinasjon av maskin, hage og biologi. Vi kan ikke tenke, føle eller oppleve noe, uten å ha en kroppslig effekt i tillegg.

Gjør det komplekse forståelig

Innholdet kan være komplisert og utfordrende men samtidig er det lettlest og overkommelig. Den empatiske tonen ovenfor leseren er beroligende, som for eksempel når de skriver at Dave (Butler) har lest kapittelet om smertebiologien fem ganger og nesten forstår det. Språket er krydret med begreper som fester seg, humor og gjenkjennelige eksempler og metaforer, og de byr på seg selv og på sin reise mot den kunnskapen de har ervervet seg. Det å få «knagger å henge ting på» er en dimensjon gjennom hele boken som du vil sette pris på. Få gjør smerte så lett forståelig på et konseptuelt plan.

Bygger fra teori til praksis

Boken starter med teorier og konseptuelle rammeverk som EP bygger på, deriblant metaforen om at hjernen er en masse med neurotags, manifestert som deres velkjente DIMs (Danger In Me) og SIMs (Safety In Me). Enkelt forklart er det prosesser som er i konstant tilstand av samarbeid og konkurranse med hverandre, på godt og vondt (pun intended). Kapittelet om smertebiologien er det tyngste, men leseren slippes ikke av kroken ved å stupe unødvendig dypt i materien. Dessuten venter noen eureka-øyeblikk her og det er nødvendig å fatte smertens kompleksitet for å virkelig forstå kunnskapsgrunnlaget for EP.

Deretter følger en presentasjon av evidensen for bruken av EP i praksis og en redegjørelse for dens mål om en konseptuell endring. Det bringer deg videre til et kapittel om hvordan dette kan gjøres i praksis. 2 kapittel i boken er viet til å forklare viktigheten av å utvikle sitt eget smerte-curriculum og de gir eksempler på hvordan strukturere det. Dernest følger et kapittel om metaforer som definitivt vil stimulere refleksjon rundt din tidligere, nåværende og kommende formidling. Til slutt byr de på 71 «nuggets» (korte analogier/metaforer) og 11 «novellas» (litt lengre historier) du kan anvende som utgangspunkt for å forklare forskjellige objektive og subjektive aspekt ved smerte.

Røde tråder og Grand Poobah teorien

EPS gir deg ikke et ferdig redskap eller en metode, men grunnlag og prinsipper for å utvikle og bygge dine egne historier tilpasset målkonsepter hos mottakeren. Som røde tråder gjennom boken løper den biopsykososiale modellen, neurotag’ene DIMs og SIMs og Grand Poobah teorien. Grand Poobah er et treffende eksempel på fortellerstilen i boken og hvordan forfatterne på en humoristisk måte demonstrerer balansen mellom ydmykhet og faglig autoritet. Opprinnelsen til navnet finner du i boken men Grand Poobah teorien er «teorien over alle teorier» som har med smerte å gjøre, og sier for eksempel: «Nocisepsjon er ikke lik smerte», «smerte er en output, ikke en input», «smerte er en av mange beskyttende mekanismer, men den eneste beskyttende mekanismen vi nødvendigvis er klar over» og «smerte blir modulert av hvilket som helst troverdig bevis for at det er behov for beskyttelse».

Denne boken vil få deg om bord på Grand Poobah teorien, om du ikke er det fra før, og gir deg det du trenger å kunne (isberget under overflaten) til det du trenger å gi videre (toppen av isberget) i form av å forklare og undervise om smerte til pasienter eller grupper.

Vil sette spor

Hvis en bok i denne tiden kan sies å være et must for fysioterapeuter og annet helsepersonell, er det denne. Å forstå nødvendigheten av å endre egen og pasienters konseptualisering av smerte, samt hvordan kommunisere dette, er sannsynligvis den viktigste kunnskapen for å hjelpe mennesker med smerter. Dette er en bok som bør sette kraftige spor etter seg, og det tror jeg den kommer til å gjøre. Moseley & Butlers revolusjon får fornyet kraft med denne boken og den innfrir de høye forventningene, og litt til. Noigroup sin egen reklame for boken er helt presis: Stappfull med alt du trenger for å gi effektiv, minneverdig, kunnskapsbasert, individualisert smerteundervisning og -behandling.

Lennart Bentsen, manuellterapeut og universitetslektor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten