Bli en bedre terapeut

Bli en bedre terapeut

Av Barry Duncan

Forlag: Gyldendal akademisk

Sider: 234

ISBN: 9788205419667

Bokanmeldelse

Fra Fysioterapeuten 4/2013

En tittel som forplikter 

Dette er en bok omhandlende endringsfaktorer og med vekt på bruker og relasjon. Boken beskriver metoden KOR - klient- og resultatstyrt praksis.  Forfatteren Psykologen Barry Duncan har produsert over 100 publikasjoner og 15 bøker. Norske bøker og Norsk forskning innen temaet har sin inspirasjon fra ham på flere områder.

«Å skape allianse med pasienten et godt sted å begynne for å bli en bedre terapeut», påpeker Duncan i boken. Det er samlet mye stoff på relativt få sider om faktorer som påvirker endring uansett psykoterapeutiske metoder.  Bokens røde tråd; allianse gir bedre læring og økt endringspotensial.

Boken byr dels på egne spørreskjemaer, og referer flittig til vitenskapelige arbeider relatert til metoden og til forskningen om brukermedvirkningens positive effekter for behandlingsresultatet. For å innhente nyanser bør leser også gå gjennom nyere litteratur. Boken beskriver måter å påvirke egen utvikling som terapeut, hovedsakelig via hvordan påvirke allianser. Boken fungerer både som en guide og som en motivator for å komme i gang med endringsarbeid. 

De tilpassede spørreskjemaene som for en stor del presenteres i kapitel 2 vil kunne fungere som kvalitetssikringsmetoder. Boken vil, med blant annet resultatene fra bruk av metodens spørreskjemaer, i tillegg til kapittel 5 ”The Heart and Soul of Change”og kapittel 6 ”Wizards, Humbugs, or Witches, «gi hjelp til både selvrefleksjon og bedre resultater».  At terapeuter tar brukerperspektivet på alvor kan synliggjøres ved å følge en slik kvalitetssikringsmetode.

Jeg yter likevel en viss motstand mot spørreskjemaene, da det å bruke spørreskjemaer på denne måten fort kan bli å standardisere i for stor grad, og med dette fjerne seg fra individfokuset i brukerperspektivet. Brukt på riktig måte i dialog med pasienten kan dette likevel få frem en konstruktiv dialog. Ideer for hvordan øke klientens stemme, råd om hvordan takle resultater som uteblir samt tips relatert til å øke læringseffekten hos både pasient og terapeut gjør boken attraktiv. Boken anbefales da den har fokus på det viktige feltet «allianse med pasienten». I og med at allianse innen terapi er viktig, lever boken opp til tittelen ”Bli en bedre terapeut”.  

Bernt Halvorsen

Oppsal Fysikalske Institutt, Spesialist Fysioterapeut, Manuellterapeut, Msc Helsevitenskap

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten