Behandling som virker

Behandling som virker: Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning.

Av Bjørn Wormnes

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 220

ISBN: 978-82-024-0895-4

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Relasjon - viktigere enn metode?

Hva er vesentlig for at en individuell behandling skal fungere bra? Hvor stor betydning har metodene? Hvor viktig er relasjonen mellom behandler og pasient? Dette er spørsmål som forfatteren søker å gi svar på i denne boken.        

Bjørn Wormnes er psykolog og førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har 45 års erfaring med psykologisk behandling og undervisning, noe som innbefatter veiledning av unge psykologistudenter. Mange pasienter kan være krevende og derfor er det viktig, hevder han, at behandlere har tilgang på veiledning.

Utgangspunktet, hevder han, er pasientens ståsted. Viktig vil det være å forstå pasientens egen opplevelse av problemene og hvilke erfaringer han/hun har gjort i tidligere behandlinger. Betydningen av å skape en god relasjon fremheves. Da må terapeuten ha et åpent og lyttende sinn til hva pasienten forteller. Konklusjonene må ikke komme for tidlig, noe som kan skje ved at terapeuten går inn i en ekspertrolle. Dette kan forhindre en dialog.

Hvilke forventninger har pasienten til behandlingen, og hva bygger disse på? Kanskje har andre personer fortalt om tilsvarende behandling, og dette preger pasientens forforståelse.  Pasientens ressurser kartlegges. Terapeut og pasient må bli enige om en plan for behandlingen. Pasienten må selv oppleve at hun/han er deltakende.

Hvordan oppfattes terapeutens ord? Den intensjon som terapeuten mer eller mindre bevisst har med sitt budskap, trenger ikke å stemme overens med hvordan pasienten oppfatter det som ble sagt. Det vil være viktig med mulighet for tilbakemeldinger. Pasienten må kunne gi beskjed om forhold rundt behandlingen som er uklare og mulige konflikter som dukker opp. Hvis ikke blir den videre behandlingen skadelidende, hevder Wormnes.

Det er lett å være enig med Wormnes om de forhold han beskriver som nødvendige for god behandling.                 

Wormnes omtaler kortfattet en del ulike behandlingsteknikker, der han også nevner betydningen av avspenning hos pasienter. Han refererer til egen og andres bruk av hypnose. Han beskriver også hvordan psykiske forhold påvirker prestasjoner hos idrettsutøvere og hvordan disse kan hjelpes via psykoterapeutisk tilnærming.       

Wormnes er svært opptatt av hvordan pasientens innstilling til behandling former resultatet.  I den sammenheng snakker han om placeboeffekten; om hvordan psykiske forhold påvirker behandlingsresultatet.  En del av eksemplene er knyttet til bruk av «medisiner», som er gitt både med og uten pasientens viten. Effekten av alle medikamenter er alltid større, i følge undersøkelser, hvis pasienten vet om og har forventninger om at denne behandling skal hjelpe.

Ifølge Wormnes er relasjonen mellom terapeut og pasient vesentlig viktigere enn metoden. Undersøkelser han selv og andre har gjort, viser at behandlerens egenskaper og evnen til å skape gode relasjoner er viktigere enn metoden som velges. Dette fremheves stadig på nytt i boken og kan være viktig å tenke på for alle som driver med pasientbehandling. 

Boken vil være særlig aktuell for behandlere som driver samtaleterapi og fysioterapeuter som arbeider med pasienter der psykiske forhold har avgjørende betydning for plagene. Fysioterapeuter generelt som er opptatt av betydningen i forholdet mellom pasient og terapeut vil også kunne ha god nytte av boken. Den er kort og lettlest. Vesentlige forhold i relasjonen mellom terapeut og pasient får forfatteren godt frem, og boken anbefales.

Einar Hafsahl, Fysioterapeut Sandnes

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten