Om balanse og postural kontroll

Balance – postural kontrol

Av Uffe Læssøe

Forlag: Munksgaard

Sider: 296

ISBN: 978-87-628-1172-0

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Fin innføringsbok om balanse og postural kontroll

På sitt enkleste kan «balanse» forstås som likevekt; en vekt med lik tyngde i vektskålene. Som bilde på menneskelig atferd er dette imidlertid utilfredsstillende, siden vi inntar tallrike posisjoner i løpet av en dag hvor vi ikke er i likevekt, og likevel unngår vi stort sett å falle over ende. Balanse kan derfor hos mennesker ikke forståes som noe passivt, men som en aktiv prosess, avhengig av hjerne, nerver, sanser, muskler og ledd. Balanse er en forutsetning for menneskelig bevegelse, og gjør oss i stand til å gjennomføre oppgaver i ulike omgivelser og under ulike forutsetninger. Balanse er et komplekst fenomen, med mange aspekter. Å skulle gi en kortfattet og samtidig fyllestgjørende beskrivelse er derfor en stor utfordring.

Hovedforfatteren av denne boken er fysioterapeut og underviser på fysioterapeututdannelsen ved University College NordJylland i Aalborg, og forsker på temaer innen balanse og funksjon, og han har lykkes godt i å lage en tilgjengelig og dekkende bok om et stort tema.

Boken er delt i flere hoveddeler, og innledes med generelle betraktninger om fenomenet balanse, som gir en god ramme for resten av boken. I de neste delene er forfatteren mer spesifikk og belyser balanse fra ulike vinkler. Balanse blir for eksempel omtalt i et mekanisk perspektiv, hvor krefter og vinkler har en viktig rolle. Likeledes får vi en god gjennomgang av kontekstens betydning (reaktiv og proaktiv balansekontroll) og ulike kroppssystemers betydning (både sanseorganer og muskler, og mentale fenomener persepsjon, oppmerksomhet og sinnstilstand). En del er viet til klinisk undersøkelse. Her lister ikke forfatteren kun opp kjente balansetester, men setter de ulike fremgangsmåter inn i en forståelsesramme. Både enkle og lite utstyrskrevende, så vel som mer teknologitunge fremgangsmåter beskrives. En omfattende del handler om til trening av balanse, med gode eksempler. I denne delen er et kapittel viet nevroplastisitet gjennom trening og et til spesifikke aspekter ved trening for å forbedre balansen hos pasienter med vestibulære plager. Den siste delen i boken omhandler fallproblematikk hos eldre. Med unntak av de to kapitlene er eksemplene som brukes stort sett generelle, og kan like gjerne dreie seg om idrettsutøvere som barn. Boken har gode illustrasjoner (svart-hvitt fotografier og tegninger).

Boken er ment som en innføring i emnet for fysioterapeutstudenter, og mange temaer vil derfor bli behandlet forholdsvis overfladisk. For masterstudenter og andre med særlig interesse for temaet vil kanskje andre bøker være mer tjenelige. Et tema som variabilitet under gange, for eksempel, omtales på et avsnitt, mens det i forskningslitteraturen finnes mange hyllemeter med bøker og artikler å fordype seg i. Imidlertid er temaet omtalt, og kan gi en inngangsport for å studere temaet nærmere. Dette er en bok hvor balanse tematiseres med både bredde og en viss dybde. Boken er godt forankret i teori, samtidig har den kliniske innfallsvinkelen fått god plass. Særlig godt synes jeg forfatteren har fått til å lage en tråd mellom emnene i boken; flyten er god og språket er levende og tilgjengelig (og ikke minst på et skandinavisk språk, noe jeg ikke kjenner til eksisterer fra tidligere). For fysioterapeutstudenter (og andre helsefagstudenter, idrettsfagstudenter eller lærerstudenter for den del) tror jeg denne boken vil gi en god og lettlest innføring i temaet balanse.

Bård Bogen, PhD-student, Universitetet i Bergen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten