Att förstå kroppens budskap

Att förstå kroppens budskap: sjukgymnastiska perspektiv

Av Adrinne Levy Berg, Gabrielle Biguet, Riita Keskinene-Rosenquist

Forlag: Studentlitteratur AB

Sider: 406

ISBN: 9789144073217

Bokanmeldelse

Kun på nett.

Verdifulle bidrag til psykosomatisk fysioterapi

Denne boken ønsker vise mangfoldet innen svensk psykosomatisk sjukgymnastik (fysioterapi). De tre fagredaktørene har savnet en slik fremstilling på svensk og har tatt initiativet til denne boken. Tjue fysioterapeuter, som alle er spesialister innen sitt fagområde, har skrevet hvert sitt selvstendige bidrag.

Denne fysioterapispesialitet kom sent i gang. Først på 1970 tallet, og da særlig med Gertrud Roxendal, skjøt utviklingen fart med en videreutdanning som resulterte i mange nye fysioterapeuter innen fagfeltet.                                                                                                                          

En rekke behandlingsformer presenteres gjennom bokens 25 kapitler. Det teoretiske fundament for har likevel mye felles. Hele mennesket står i fokus. Kropp, følelse og tanke sees som en integrert del av kroppen, slik at det unngås at mennesket blir delt i psyke og soma. Gjennom kroppen kommer menneskets levde liv til uttrykk; både fysiske og psykiske erfaringer er innfelt i kroppens historie. Psykososial historie vektlegges i tillegg til de fysiske påkjenninger som kroppen er utsatt for. Hele kroppen blir undersøkt, og betydningen av disse funnene innlemmes i den videre behandling. Gode og omfattende kliniske undersøkelser vektlegges. Hvor fri er pasientens pust og bevegelser, og hvordan er forholdet mellom fleksibilitet og stabilitet hos den enkelte? Dette er sentrale kvaliteter som vurderes.                                  

Psykosomatisk fysioterapi er noe vesens forskjellig fra en ren avspenningsbehandling. Det handler om å bli kjent med egen kropp, lære å ta vare på den og bli var signaler som forteller noe om de belastninger kroppen utsettes for. Mental tilstedeværelse i egen kropp helt nødvendig. Pasientene skal lære seg å reflektere om forholdet mellom egne symptomer og mulige sammenhenger i livssituasjonen. Behandlingene skal ikke være symptomrettet. Derfor er behandlingene mindre diagnoseorientert i tradisjonell forstand. Måling, klassifisering og diagnostisering i forhold til et på forhånd definert skjema, rommer ikke det hele mennesket.                                                            

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) og Basal kroppskjennskap, behandlingsformer som er godt kjent i Norge, har fått sine egne kapitel. Det foretas en sammenlikning av de to behandlingsformer; likheter og hva som skiller dem. Begge behandlingene er sentrale i Sverige og de omtales i flere kapitler.

Det skrives mye om forholdet mellom terapeut og pasient. Dette må være basert på tillit og innlevelse hos terapeuten for den annens situasjon. Terapeuten må være seg bevisst den interaksjon som skjer mellom behandler og terapeut, og må selv ha god innsikt og opplevelse av egen kropp. Dette krever også en mental tilstedeværelse hos behandleren.

Mot slutten av boken kommer kapitler med eksempler på undersøkelse og behandling av bestemte plager og funksjonsnedsettelse. I ett av disse kommer forholdet mellom angst, bundet respirasjon og anspent muskulatur godt. Det vektlegges hvor viktig det er ikke ukritisk å løsne på anspent muskulatur. Da kan angsten øke og forårsake en forsterket opplevelse av tapt kontroll hos pasienten. Videre beskrives hvordan pasientene kan lære seg å bremse angsten ved aktivt spenne visse muskler.

I et klokt forord av lege Carl Edvard Rudebeck  roser han fysioterapiens unike egenskaper i undersøkelse og behandling. Han advarer samtidig mot langvarige behandlinger som tilfredsstiller pasienten, men som ikke endrer symptombildet.

Kravet til dokumentasjon er sentralt i Sverige. Dette har ført til at PMF ikke nevnes som mulig behandling av svenske myndigheter for smerter eller stressrelaterte psykiske plager, dette fordi det ikke finnes noen vitenskapelig dokumentasjon i medisinske databaser.

Det er neppe nødvendig å lese alle kapitlene på en gang og etter hverandre. Enkelte bygger på hverandre, mens andre er mer frittstående. Likevel anbefaler jeg å lese de første kapitlene i boken fortløpende. Her nevnes nødvendig teoretisk basis. Hvert kapitel har en god introduksjon og en oversiktelig innholdsfortegnelse i første del av boken.   Bokens første kapitel har en nyttig veiledning til alle kapitlene, noe som gjør det enklere å finne frem til hva som er av interesse. Boken er like anvendelig for norske som svenske forhold, og vil kunne være et verdifullt bidrag til den litteratur som trengs om hvordan psykiske belastninger slår ut i kroppslige plager, og ikke minst ulike forslag om hvordan man går frem som behandler.

Einar Hafsahl, Fysioterapeut Sandnes

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten