Huseby: Alene naken

Alene naken – Hvorfor er vi så redd for å være oss selv?

Av Tormod Huseby

Forlag: Cappelen forlag

Sider: 276

ISBN: 9788202471385

Bokanmeldelse

Bokomtale i Fysioterapeuten 7/2015. 

På sporet av forhold som påfører mennesker psykiske lidelser

Forfatteren er spesialist i psykiatri og veileder i psykoterapi, med tilleggsutdannelse i kognitiv atferdsterapi. Huseby arbeider som privatpraktiserende psykiater i Oslo. Det er en mangfoldig bok han har skrevet. Den veksler mellom erfaringer fra egen praksis, selvbiografiske opplevelser og referanser til både skjønn- og faglitterære forfattere.

Huseby innleder boken med noen generelle betraktninger om blant annet betydningen av å bli møtt med tillit og å bli godtatt som den man er. Dette er viktige forutsetninger for en sunn og harmonisk utvikling. Opplever et menneske avvisning fra nære relasjoner, kan dette være en sentral årsak til psykiske lidelser hos mange personer. Skamfølelse med bakgrunn i en vanskelig barndom og oppvekst er ofte en del av problemet hos personer med psykiske lidelser.

Hoveddelen i boken er viet pasienthistorier. Flere av dem er opp til 20 sider lange. Forfatteren innleder med en kort beskrivelse av pasienten og hans/hennes problem. Så beskrives den terapeutiske prosess der pasientens stemme kommer til uttrykk. Dette er basert på Husebys notater fra timene. Forfatteren kommer med utfyllende kommentarer om prosessen. Felles for pasientene er at problemene kan spores tilbake til barndom og oppvekst, og relasjoner til foreldrene. Behandlingsformen er psykodynamisk psykoterapi der aktuelle lidelser ses i sammenheng med livshistorien. Huseby ønsker ikke å opptre som en nøytral behandler. Når han anser det som relevant for behandlingen, bringer han inn egne livserfaringer. Han synliggjør ofte sin egen sårbarhet.  En slik terapeutisk holdning vil det være uenighet om. Jeg opplever det likevel viktig at han problematiserer den terapeutiske holdningen, og dette kan få oss til å tenke gjennom vår egen væremåte overfor pasienter.

Et eget kapitel handler om ondskap. Anders’ historie omtales. Dette med utgangspunkt i massemorderen, men han bruker historien mer som en illustrasjon på hva som skjer når vi forestiller oss og noe går riktig galt i et menneskes liv. Han omtaler Anders’ behov for å være stor og viktig, noe som kan spores tilbake til hans sårbarhet og foreldreavhengighet i barndommen, og der noe vesentlig sviktet i personlighetsutviklingen. Dette brukes som et utgangspunkt for å diskutere ondskap på et mer generelt grunnlag. Under gitte forhold kan noen og enhver utvikle sadistiske trekk, mener Huseby.

Mot slutten av boken skriver Huseby mer generelt om det å være menneske; tørre å være seg selv, være ærlig og igjen om viktigheten av gode gjensidige mellommenneskelige relasjoner. Han skriver også om egne vanskelige opplevelser i barndom og ungdom. Her er forhold som har bidratt til at han ble psykiater. Tittelen på boken baserer seg på noe selvopplevd.

«Mennesker som har psykiske lidelser er ikke vesensforskjellig fra andre mennesker», sier Huseby. Gjennom hele boken alminneliggjør Huseby psykiske lidelser på en fin måte, og dette kan gjerne være med på å fjerne fordommer rundt mennesker med denne typen lidelser.

På side 53 er det to faktafeil. Odyssevs-syndromet handler om noe helt annet enn hva Huseby viser til. Leseren av boken kan sammenlikne teksten i boken med https://sml.snl.no/Odyssevs-syndrom. I tillegg skriver han at fortellingen om Sirenene og Odyssevs står i Iliaden, men denne historien er hentet fra 12. sang i Odysseen. 

Boken er lettlest, men med mangt til ettertanke. Kasuistikkene er godt beskrevet og er engasjerende lesning. Jeg får inntrykk av en psykiater som liker å arbeide med mennesker og samtidig er levende opptatt av deres ve og vel. Boken er relevant for fysioterapeuter generelt, men sannsynligvis vil fysioterapeuter som møter pasienter med plager relatert til psykiske lidelser eller påkjenninger ha mer utbytte av boken. 

Einar Hafsahl, fysioterapeut Sandnes

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten