Mestring av utmattelse ved revmatisk inflammatorisk sykdom

Sammendrag i Fysioterapeuten 7/2017. 

Fagartikkel

Torkil Berge og Elin Fjerstad, psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, og Rikke Helene Moe, forsker og fysioterapeut ved Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. 

Vedvarende utmattelse, også kalt fatigue, er et problem for mange med revmatisk inflammatorisk sykdom og ved andre sykdommer, som for eksempel kreftsykdom og mage-tarm sykdom. Det har store negative konsekvenser for pasienten selv og for samfunnet. 

Les hele artikkelsammendraget i Fysioterapeuten eblad